Persberichten
vrijdag, 18 jun 2021

Vlaams Belang wil meldingsplicht NGO’s in Raad van Europa

De fractie van het Vlaams Belang, EC/DA, wil dat er in Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) strenger wordt toegezien op de werking van NGO’s binnen de Assemblee. De fractie lanceerde zelf een motie ter zake. “Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat hiervoor nog geen enkele regulering bestaat”, zegt Senator en lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Bob De Brabandere (Vlaams Belang). “Als PACE zichzelf serieus neemt en wil serieus genomen worden als instelling, moet hier zo snel mogelijk werk van worden gemaakt.” 
 
In 1949 werd de Raad van Europa opgericht. Dit orgaan, dat thans 47 lidstaten telt, is geen onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. De Raad van Europa heeft zichzelf als doel voorgenomen om de eenheid tussen de lidstaten, met name door het sluiten van onderlinge verdragen, te stimuleren. Het belangrijkste daarvan is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), dat door alle lidstaten is getekend. Burgers kunnen zich beroepen op bepalingen in het EVRM bij een belangrijk orgaan van de Raad van Europa: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
 
“Wie naar de werking kijkt van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, kan niet anders dan tot de vaststelling komen dat de accenten die worden gelegd en de prioriteiten die worden gekozen, vaak van linkse tot zelfs extreemlinkse signatuur zijn”, aldus De Brabandere. “Ik heb het gevoel dat men daarbij toch zeer ver van de leefwereld van gewone mensen staat.” Dat beeld wordt nog versterkt door de schijnbare invloed die lobbyisten zouden uitoefenen op de werking van zowel PACE als het EHRM. Er is in gespecialiseerde pers al redelijk wat inkt gevloeid over financiële stromen van bijvoorbeeld de Open Society Foundation van Georges Soros naar PACE of de nauwe banden tussen bepaalde rechters bij het EVRM en verschillende NGO’s.
 
In het kader van de transparantie wil de fractie waar Bob De Brabandere en Tom Van Grieken deel van uitmaken, dat er strenger wordt toegezien op de werking van NGO’s. De fractie lanceerde dan ook een motie terzake, waarin gevraagd wordt om werk te maken van:

  • Verplichte registratie voor leden van de Parlementaire Assemblee van alle NGO’s waarmee zij in het kader van hun activiteiten mee samenwerken;
  • Een register van alle lobbyisten en NGO’s die actief zijn in de Parlementaire Assemblee;
  • Een aparte gedragscode voor lobbyisten en NGO’s

Bob De Brabandere: “Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat hiervoor nog geen enkele regulering bestaat. Als PACE zichzelf serieus neemt en wil serieus genomen worden als instelling, moet hier zo snel mogelijk werk van worden gemaakt.” Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zal de motie mee ondersteunen.