Nieuws
woensdag, 18 mei 2022

Vlaams Belang wil met wetenschappelijke commissie stikstofreducerende technieken promoten

Het Vlaams Belang wil met een spoedresolutie in het Vlaams Parlement een wetenschappelijke commissie samenstellen, die instaat voor het onderzoek en de erkenning van innoverende stikstofreducerende technieken. “Het stikstofakkoord treft de Vlaamse landbouwbedrijven zeer hard, waardoor velen ermee ophouden”zegt hoofdindiener Stefaan Sintobin. “Deze wetenschappelijke commissie kan hen echter helpen om met innovatieve technieken hun stikstofuitstoot te beperken.”

Het stikstofakkoord dwingt de Vlaamse landbouwbedrijven om hun stikstofuitstoot drastisch te beperken, waardoor sommige onder hen, de zogeheten piekbelasters, ook verplicht de deuren moeten sluiten tegen 2025. Varkens- en pluimveebedrijven moeten op alle niet ammoniak-emmissiearme stallen tot een reductie van 60% komen tegen 2030, en zowel de melkvee- als vleeshouderij moeten op sectorniveau een stikstofreductie van 15% realiseren. Ook moet de varkenssector een veestapelvermindering van 30% realiseren tegen 2030.

“Er wordt te veel gefocust op inkrimping en stopzetting in plaats van op stikstofreducerende technieken”

“Er wordt te veel de nadruk gelegd op het laten dalen van het aantal landbouwers en dieren in plaats van fors in te zetten op de wetenschap”, zegt Sintobin. “Voor bepaalde landbouwbedrijven kunnen nieuwe stikstofreducerende technieken het verschil maken tussen het al dan niet halen van de stikstofdoelstellingen van de Vlaamse regering.”

Het Vlaams Belang vraagt daarom de oprichting van een wetenschappelijke commissie met het oog op innoverende stikstofreducerende technieken. “Hoewel deze mogelijkheid in het stikstofakkoord is opgenomen, is dit tot op heden niet gebeurd. Dit is echter broodnodig voor onze landbouw”, besluit Sintobin. “De stikstofwaanzin dwingt bedrijven nodeloos tot sluiting, terwijl innovatie hen net kan helpen.”