Nieuws
zondag, 21 aug 2022

Vlaams Belang wil nieuwe wetgeving aan ‘gezinstoets’ onderwerpen

Om een gezinsvriendelijk beleid te verzekeren, vindt het Vlaams Belang dat elke nieuwe wetgeving een gezinstoets moet ondergaan. Dat wil zeggen dat bij het nemen van politieke maatregelen volwaardig rekening moet worden gehouden met de weerslag hiervan op de rechten van het gezin”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Dit kan enkel door het wettelijk opleggen van een gezinstoets, die de effecten van de voorgenomen beslissing op het gezin beschrijft en mogelijke alternatieven voorziet.”

Een samenleving heeft voor haar continuïteit nood aan een stevige basisstructuur. Het gezin is hiervoor dé manier bij uitstek om die te ordenen. De bijdrage van elk gezin aan de gemeenschap is namelijk van bijzonder groot belang op verschillende terreinen. Elke samenleving heeft, door de wil om zichzelf in stand te houden, een normatief, meestal wettelijk kader uitgewerkt om de gezinsvorming te beschermen. Het Vlaams Belang bepleit daarom een beleid dat volledig rekening houdt met het gezin in al zijn aspecten en die het gezin zijn onvervangbare plaats in onze samenleving laat behouden en waar nodig teruggeeft.

“Het voeren van een echt gezinsvriendelijk beleid moet een topprioriteit zijn”, zegt Ellen Samyn. “Het beleid moet ervoor zorgen dat gezinnen door geen enkele genomen maatregel kunnen worden benadeeld, daar zij de toekomst van de samenleving garanderen en zijn.” Het Vlaams Belang wil daarom een test ontwikkelen waaraan alle wetgeving moet worden getoetst.

“De gezinstoets is de enige manier om een gezinsvriendelijk beleid te verzekeren”

“Bij het voorbereiden en uitvaardigen van maatregelen moet volwaardig rekening worden gehouden met de weerslag hiervan op de rechten van het gezin”, aldus Samyn. “De institutionalisering van een gezinstoets waarmee kan worden nagegaan wat de gevolgen zijn van een regelgevende handeling op het gezin, is onontbeerlijk om de toekomst van het gezin als hoeksteen van onze samenleving veilig te stellen.”

De gezinstoets moet ten minste over drie zaken informatie bevatten. “Er moet een beschrijving zijn van de mogelijke effecten van de voorgenomen beslissing op het gezin en alternatieven om eventuele nadelige gevolgen voor de gezinnen te vermijden of in te perken”, besluit Samyn. “Als laatste moeten ook de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan bij het verzamelen van de vereiste informatie zijn opgelijst.”