Persberichten
dinsdag, 02 apr 2024

Vlaams Belang wil objectief onderzoek naar demografische gevolgen van massa-immigratie

Foto: iStock. Vlaams Belang wil objectief onderzoek naar demografische gevolgen van massa-immigratie

Het Vlaams Belang pleit voor de oprichting van een commissie Demografische Ontwikkelingen om te onderzoeken of dit land haar draagkracht heeft bereikt. “Vandaag wordt in Het Laatste Nieuws geopperd dat je niet objectief kan zeggen dat een land vol is”, stelt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Dit is onjuist, er bestaan vele parameters die samen toelaten dit wel degelijk te kunnen stellen. Het zou nuttig zijn hier eindelijk objectief onderzoek naar te verrichten.”

Sinds het jaar 2000 zijn er in Vlaanderen bijna 900.000 mensen bijgekomen, een stad als Antwerpen én Gent samen. Bijna driekwart van de bevolkingsgroei is te verklaren door immigratie. Uit een analyse in Het Laatste Nieuws blijkt dat hier verhoudingsgewijs meer immigranten zijn bijgekomen dan in pakweg Frankrijk of Nederland. En dan gaat het enkel over legale immigratie. Daarnaast verblijven er ook zo’n 200.000 illegalen in heel België. “Volgens de krant zou in 2023 74 procent van de bevolking een Belgische herkomst hebben”, merkt Van Grieken op. “Maar dat is onjuist. De statistieken van Statbel geven aan dat nog slechts 65,5 procent een Belgische herkomst heeft.”  

“Demografische gevolgen moeten worden onderzocht en oplossingen aangereikt”

Volgens professor demografie Patrick Deboosere (VUB) betekent die grote en vooral snelle bevolkingsgroei niet dat Vlaanderen ‘vol’ is, omdat er nu eenmaal geen wetenschappelijke limiet bestaat om dit objectief te bepalen. “Verscheidene parameters geven echter aan hoezeer de massa-immigratie een impact heeft op ons uniek samenlevingsmodel”, reageert de voorzitter. “Ik denk aan het woonbeleid, de mobiliteit, het onderwijs, het ruimtebeslag, de samenlevingsproblemen, en de leefbaarheid van onze steden en gemeenten. We pleiten voor objectief onderzoek op dit vlak, net zoals dit in Nederland bijvoorbeeld gebeurde.”

Begin 2024 bracht de Nederlandse staatscommissie ‘Demografische Ontwikkelingen 2050’ een rapport uit over de bevolkingstoename. De staatscommissie, een onafhankelijk orgaan van zowel academici als politici, onderzocht wat de komende drie decennia de maatschappelijke gevolgen zijn van de veranderingen in de bevolking. Daarbij keek ze naar de omvang van de bevolking, en wat de effecten zijn van immigratie en vergrijzing. “Die commissie concludeerde dat een ongewijzigd beleid ervoor zou zorgen dat er in Nederland in 25 jaar maar liefst vijf miljoen inwoners bij zouden komen”, besluit Van Grieken. “Het Vlaams Belang wil een soortgelijke studie in eigen land, waarbij de demografische gevolgen van massa-immigratie grondig worden onderzocht, en mogelijke oplossingen worden aangereikt.”