Persberichten
vrijdag, 27 mrt 2020

Vlaams Belang wil oplossing voor samenscholingen in Brussel

In sommige straten en pleinen Brussel is het duidelijk dat er grote aantallen allochtonen - allicht illegalen - rondhangen, maar niet weten waar heen. Het Vlaams Belang Brussel klaagt deze situatie aan en wil dat “de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt en het samenscholingsverbod afdwingt. Illegalen moeten uitgezet worden, klinkt het

Reeds verschillende dagen woedt er een debat of alle coronamaatregelen wel overal en door iedereen in voldoende mate worden nageleefd. De samenhorigheid in de samenleving is groot maar soms wordt daardoor ook duidelijk dat er delen van bepaalde groepen buiten die samenleving vallen en dit zorgt voor onbehagen. Het Vlaams Belang Brussel kreeg zo van verschillende bezorgde burgers filmpjes toegestuurd waar te zien is dat tientallen mensen van allochtone afkomst samenscholen in straten en op pleinen in de hoofdstad. Bij hen zijn er allicht ook illegalen.

Vlaams Belang: “Maak meer werk van federale gesloten asielcentra”

Wanneer men door sommige straten in Brussel rondrijdt, ziet men op sommige plaatsen grote concentraties mensen en groepjes van mensen die duidelijk niet weten waarheen en op straat rondhangen, zo vertelt senator Bob De Brabandere, voorzitter van Vlaams Belang Brussel. Dit is onverantwoord en stuit terecht op boosheid en onbegrip bij het publiek. Ondertussen vraagt de politie zich af hoeveel kilometer van huis sporters en wandelaars zich mogen bevinden.

”De oplossing ligt natuurlijk niet in opvangcentra die sommige gemeenten in samenwerking met het Gewest op poten zetten, vult Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) aan, die Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) hierover zal ondervragen deze voormiddag. Het is duidelijk dat de federale overheid hier haar verantwoordelijkheid moet nemen en mensen en middelen moet vrij maken voor de gesloten asielcentra. Deze situatie mag niet langer  onder de mat worden geveegd.“ 

“De bevoegde minister Maggie De Block laat ook in dit beleidsdomein meer dan één steek vallen. Zo is het niet begrijpbaar dat de Dienst Vreemdelingenzaken eerder deze maand 300 illegalen gewoon terug naar Brussel bracht”, besluit De Brabandere. Net in deze omstandigheden moet men daarvoor oplossingen uitwerken en deze mensen van straat halen om hen en onze samenleving te beschermen. Dit wanbeleid verderzetten is gevaarlijk en onwenselijk.