Persberichten
dinsdag, 14 apr 2020

Vlaams Belang wil privé-kapitaalinjecties aantrekkelijker maken tijdens crisis

Het Vlaams Belang wil het eenvoudiger en aantrekkelijker maken om als private investeerder geld te steken in Vlaamse bedrijven. De partij wil met deze kapitaalinjecties de economische klap door de coronacrisis verlichten en het bedrijfslandschap meer ademruimte geven in aanloop naar het postcoronatijdperk. “Hiermee kunnen we bedrijven redden en werkgelegenheid waarborgen.” Eerder riepen ook al de Nationale Bank en de ERMG iets gelijkaardig.

Het eerder bereikte akkoord van de federale regering over het kredietgarantieplan van 50 miljard euro om de Belgische bedrijven door de corona-crisis te loodsen is volgens de Nationale Bank en de ERMG (Economic Risk Management Group) onvoldoende als reddingsboei. Het eigen vermogen van heel wat bedrijven is gewoon te ontoereikend om een crisis als deze op te vangen, denkt ook het Vlaams Belang. De partij roept dan ook op om dit eigen vermogen op te krikken en op die manier de solvabiliteitsratio’s te verbeteren.

“Privé-kapitaalinjecties stimuleren kan crisis helpen minderen”

“Het Vlaams Belang kan zich volledig vinden in de analyse die de ERMG en de Nationale Bank maken”, stelt federaal Volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) die hierover minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zal interpelleren. “Wij zijn van mening dat hierdoor meer bedrijven de crisis kunnen doorstaan en de werkgelegenheid bijgevolg beter kan worden gewaarborgd.”

Concreet stelt de rechtsnationalistische partij een aantal mogelijkheden voor. Hierbij kan gedacht worden aan diverse investeringsfondsen zoals participatie via FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), maar zeker ook aan kapitaalinjecties door privégelden naar bedrijven te loodsen met behulp van fiscale voordelen. Hierdoor moet nieuw kapitaal aangetrokken worden. Van Lommel zal er bij minister De Croo dan ook op aandringen om deze fiscale stimuli mogelijk te maken.