Persberichten
woensdag, 08 nov 2023

Vlaams Belang wil recht op cash geld als geldig betaalmiddel verankeren

Foto: iStock. Vlaams Belang wil recht op cash geld als geldig betaalmiddel verankeren

Het Vlaams Belang wil het steeds meer onder druk staande recht op contante betaling beter beschermen. “Om onze zelfstandigheid te waarborgen, is het noodzakelijk dat cash geld in voldoende mate aanwezig blijft in onze economie”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “We hebben dan ook een wetsvoorstel ingediend om het recht op contant geld als geldig betaalmiddel te verankeren en het plafond voor transacties met contant geld te verhogen van 3000 naar 5000 euro.”

“Heel wat mensen hechten belang aan de mogelijkheid om met cash te betalen, en dit om uiteenlopende redenen”, aldus Van Lommel. “De contante betaling biedt privacy en is een laagdrempelig betaalmiddel. Het gebruik ervan vergt geen technische vaardigheden.” Het Kamerlid wijst erop dat contant geld misschien een ouderwets analoog systeem is, maar dat het ontegensprekelijk een feit blijft dat fysieke munten en biljetten steevast de eerste terugvaloptie vormen als het elektronisch betaalverkeer is verstoord. Bovendien heeft de FOD Economie vandaag geen enkele wettelijke basis om hardleerse handelaars die contante middelen weigeren te sanctioneren. Ook dat wordt met dit wetsvoorstel aangepakt.

“Voor onze zelfstandigheid is het noodzakelijk dat er voldoende contant geld aanwezig blijft in onze economie”

Onder de huidige regelgeving wordt de hoedanigheid van de eurobankbiljetten en -munten als wettig betaalmiddel ingeperkt door tal van uitzonderingen. “Niet enkel mag de cashbetaling worden geweigerd om allerlei redenen die ‘ter goeder trouw’ zijn, zoals het niet beschikken over wisselgeld”, gaat Van Lommel verder, “het is bovendien bij sommige overheidsdiensten zelfs niet meer mogelijk om met contant geld te betalen, zoals bijvoorbeeld op de trein. En dat kan voor problematische situaties zorgen.”

Het Kamerlid nuanceert het argument dat elektronische betalingen de veiligheid verbeteren. “Er zijn ondertussen nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan. Wanneer hackers erin slagen om iemands bankrekeningen of bankapps te ontsleutelen, is het bedrag dat zij ontvreemden meestal vele malen groter dan bij een fysieke overval”, aldus nog Van Lommel. “Ook persoonlijke gegevens kunnen bij hacking op straat terecht komen, met alle bijkomende risico’s. Het gevaar om beroofd te worden, is er dus ook zonder contant geld.”

De overheid en banken willen hoe langer hoe meer controle uitoefenen op het doen en laten van de bevolking. Zo verklaarde Vooruit eerder in de Kamer dat ze liever evolueren naar een ‘cashless society’ om fraude aan te pakken. “Het is toch een schande dat de socialisten de hele bevolking stigmatiseert als misdadigers die contant betalen omdat ze zouden frauderen”, stelt het Kamerlid nog.

“In de nabije toekomst zal de digitale euro worden ingevoerd. Het gebruik van deze munt kan aan beperkende voorwaarden worden gekoppeld”, merkt Van Lommel tot slot op. “Voor onze zelfstandigheid is het noodzakelijk dat er voldoende contant geld aanwezig blijft in onze economie. Vandaar ons wetsvoorstel om het recht op contant geld als geldig betaalmiddel te verankeren en het plafond voor transacties met contant geld te verhogen tot 5000 euro.”