Persberichten
maandag, 13 feb 2023

Vlaams Belang wil restitutie van door Frankrijk gestolen kunstwerken

Het Vlaams Belang wil de teruggave van de door Frankrijk geroofde kunstwerken uit de Zuidelijke Nederlanden. “De Franse revolutionairen moesten met hun kunstroof in niets onder doen voor de superioriteitsgedachte die heel wat kolonialen er op nahielden”, zeggen Kamerlid Pieter De Spiegeleer en Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. “Vermits een teruggave via juridische weg niet mogelijk is, kan dit enkel via diplomatieke weg geregeld worden. We roepen de federale en de Vlaamse regering dan ook op om bilateraal overleg met Frankrijk op te starten om de kunstwerken terug te krijgen.”

Het Vlaams Belang heeft zowel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie ingediend over de door Frankrijk geroofde kunstwerken uit de Zuidelijke Nederlanden. Tijdens de Franse bezetting, voornamelijk tussen juli 1794 en februari 1795, werden er honderden kunstwerken door de Franse troepen gestolen en naar Frankrijk overgebracht. Slechts een beperkt aantal van deze kunstwerken keerde terug. Nog heel wat in de Zuidelijke Nederlanden geroofde werken met een grote artistieke en cultuurhistorische erfgoedwaarde, bevinden zich vandaag in nationale en lokale musea en kerken in Frankrijk. Hoewel artistieke verovering verboden is door de Verdragen van Den Haag, kunnen die niet met terugwerkende kracht ingezet worden. 

“De Franse revolutionairen moesten met hun kunstroof in niets onder doen voor de superioriteitsgedachte die heel wat kolonialen er op nahielden wanneer ze Afrikaanse kunst gingen ‘redden’ uit de ‘onbekwame handen’ van de Afrikanen”, zegt de Spiegeleer. “Er zijn de laatste jaren steeds meer vragen gerezen over de inbeslagname van belangrijke stukken van het culturele erfgoed van ons land tijdens de Franse bezetting, en dit voornamelijk in de jaren 1794-1795.” 

Restitutie via diplomatieke weg perfect mogelijk

Restitutie via diplomatieke weg is perfect mogelijk. “Vermits een teruggave via juridische weg niet mogelijk is, kan dit enkel zo geregeld worden”, zegt Brusselmans. “Zo gaf Frankrijk na overleg al in Zuid-Korea geconfisqueerde kunstwerken terug aan dat land. Ook toonde de Franse staat zich bereid om geroofd Afrikaans cultureel erfgoed terug te geven, maar over de roofkunst uit onze contreien werd echter met geen woord gerept.”

De resolutie van het Vlaams Belang moet dan ook in het licht van diplomatiek overleg gezien worden. “We roepen de federale regering op om bilateraal overleg met Frankrijk op te starten om de kunstwerken terug te krijgen”, aldus Brusselmans en De Spiegeleer. “We vragen om een commissie op te richten die moet nagaan in welke mate het juridische eigenaarschap van de door de Franse Staat geroofde kunstwerken uit de Zuidelijke Nederlanden kan worden overgedragen aan de diverse overheden in België.”