Persberichten
dinsdag, 09 apr 2024

Vlaams Belang wil rouwverlof uitbreiden

Het Vlaams Belang wil het aantal dagen rouwverlof bij overlijden van ouders en broers of zussen uitbreiden naar zeven dagen. Voor ouders van levenloos geboren kinderen wil de partij een rouwverlof vanaf 12 weken. “Het wordt ook dringend tijd dat de verschillen tussen ambtenaren en andere werknemers wordt weggewerkt”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). Maar Vivaldi weigert in te gaan op onze oproep. Sterker nog, de Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) weigerde me aan het woord te laten tijdens de bespreking in het parlement. 

Wie geconfronteerd wordt met een overlijden in zijn omgeving heeft recht op een aantal dagen rouwverlof op het werk. Momenteel is het mogelijk om maximaal tien dagen rouwverlof te nemen. Maar dat kan enkel bij het overlijden van de partner of een kind. Wanneer één van de ouders komt te overlijden, kan maximaal drie dagen rouwverlof genomen worden. “Dat ligt natuurlijk veel te laag”, betoogt Samyn. “Bij het overlijden van ouders of broers of zussen stellen we een uitbreiding naar zeven dagen voor. Voor grootouders en kleinkinderen willen we een uitbreiding tot drie dagen. De impact van het verlies van die naasten mag niet onderschat worden.”

Het Vlaams Belang wil ook het rouwverlof voor het overlijden van een kindje tijdens de zwangerschap uitbreiden. Vanaf twaalf weken zwangerschap zou volgens de partij bij het verlies van een kind een recht op rouwverlof moeten bestaan. Vandaag is dat vanaf 24 weken. “Wie vóór 24 weken zwangerschap een kind verliest, heeft ook recht op een rouwproces”, aldus Samyn.

“Wie voor 24 weken zwangerschap een kind verliest, heeft ook recht op een rouwproces”

Daarnaast moeten ook de verschillen tussen ambtenaren en andere werknemers weggewerkt worden volgens het Vlaams Belang. “Het valt niet te verantwoorden dat ambtenaren vandaag vier dagen rouwverlof krijgen bij het verlies van een ouder, maar dat dat niet geldt voor andere werknemers of zelfstandigen”, concludeert Samyn. “In die zin zijn de aanpassingen uit 2021 een gemiste kans. Iedereen, ongeacht het statuut, moet voldoende tijd krijgen om met een verlies om te gaan. Het is de taak van de overheid om het rouwproces te faciliteren, niet om dit te bemoeilijken.”

Samyn ondervroeg minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) hierover en diende een motie in om de Vivaldi-regering aan te zetten tot actie. Toen het Vlaams Belang-Kamerlid echter het woord vroeg, werd ze al dan niet bewust genegeerd door Kamervoorzitster Tillieux (PS). “Dit was echt ongehoord”, zegt Samyn. “De Vivaldi-regering toonde al verschillende keren - en ook hier weer - aan dat het adagium ‘socialistisch, maar niet sociaal’ perfect van toepassing is op haar beleid. Als sociale volkspartij, zal het Vlaams Belang voortdurend blijven aankaarten wanneer de sociale rechten van onze mensen met de voeten getreden worden. Wij laten ons niet de mond snoeren door de systeempartijen.”