Persberichten
donderdag, 11 apr 2024

Vlaams Belang wil stevige rem op hormoonbehandeling minderjarigen

Foto: iStock. Vlaams Belang wil stevige rem op hormoonbehandeling minderjarigen

Het Vlaams Belang heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie ingediend om aandacht te vragen voor de aanpak van kinderen met genderdysforie. “Verschillende Europese landen hebben de behandeling van deze kinderen al aangepast, en het wordt hoog tijd dat ook België wakker wordt”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Wegens het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing willen we een terughoudende aanpak wat betreft medische transitie van kinderen.” 

Verschillende Europese landen werden de afgelopen jaren terughoudender inzake het gebruik van puberteitsremmers en hormoonbehandelingen in het kader van een medische transitie bij minderjarigen. In Finland moet voortaan psychotherapie op de eerste plaats komen, en in Zweden wordt de zorg voor deze kinderen herzien, en zijn puberteitsremmers verboden. Ook in Denemarken en Noorwegen wordt de gender-bevestigende zorg voor minderjarigen niet langer beschouwd als evidence-based. De Ierse Health Service Executive besliste dan weer om een review uit te voeren naar het gebruik van puberteitsremmers bij kinderen met genderdysforie. En ook Engeland paste ondertussen haar protocollen aan. “Er zijn te veel onzekerheden over de veiligheid en effectiviteit”, aldus Sneppe. 

Deze week werd ook het finale Cass rapport voorgesteld wat opnieuw tot ophef leidde in het Verenigd Koninkrijk. De gerenommeerde kinderarts Hilary Cass startte een uitgebreid onderzoek in 2020 naar de behandeling van kinderen met genderdysforie, op vraag van de Britse gezondheidsdienst NHS. De conclusie luidt nu dat artsen fouten hebben gemaakt door kinderen die worstelen met hun genderidentiteit jarenlang puberteitsremmers te geven. “Een giftig debat heeft de medische wereld in het Verenigd Koninkrijk zo gepolariseerd dat discussies over medische methodes lang onmogelijk waren”, stelde correspondent Lia Van Bekhoven bij Radio 1.

“Behandeling van minderjarigen met geslachtshormonen is puur experimenteel”

Eerder wees het Vlaams Belang reeds op de problematische aanpak in België van kinderen met genderdysforie. Zo worden patiënten onvoldoende geïnformeerd. “We stellen ons vragen bij de verontrustende stijging van puberteitsremmers en genderbevestigende operaties”, stelt Sneppe. “Hoewel dus vele Europese landen de richtlijnen van de World Professional Association for Transgender Health aan de kant schoven, blijft België er achter staan. Meer nog, sinds september 2022 worden puberteitsremmers standaard terugbetaald.”

Niet alleen het Vlaams Belang maakt zich in dit land zorgen. Ook de artsen van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine stellen dat behandeling met puberteitsremmers of geslachtshormonen van kinderen met genderdysforie louter een experiment is, juist omdat er geen wetenschappelijke evidentie bestaat. “Dit gepolariseerd debat onder artsen is ook een politiek debat waard, het gaat tenslotte om kwetsbare kinderen die door de ingrepen levenslang patiënt worden”, vervolgt Sneppe. “Onze resolutie beoogt daarom dat België, in navolging van andere Europese landen, veel terughoudender wordt wat betreft het toedienen van puberteitsremmers en cross-sekse hormonen aan minderjarigen met genderdysforie. Daarom is het van belang om eerst de omvang van het probleem, de aanpak in de genderklinieken, de alternatieve louter psychologische en psychiatrische aanpak, de evidentie, de impact van de sociale omgeving en dergelijke meer te laten onderzoeken door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, en Sciensano de opdracht te geven cijfermateriaal te verzamelen.”

“Wij willen een terughoudende aanpak wat betreft de medische transitie van kinderen”, besluit Sneppe. “En daarnaast willen we een onafhankelijke evaluatie door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, van de medische transities uitgevoerd in de genderklinieken bij minderjarigen.”