Persberichten
vrijdag, 11 okt 2019

Vlaams Belang wil stopzetting onderhandelingen met Turkije over toetreding EU

De partij diende in de verschillende parlementen van dit land voorstellen van resolutie in

De Turkije-deal die de Europese Unie in 2016 met de steun van de Belgische federale MR-N-VA-regering sloot met het regime van de Turkse president Erdogan dreigt zwaar te ontploffen in het gezicht van Europa, zo stelt het Vlaams Belang. Nochtans verdedigde toenmalig Staatssecretaris Francken steeds deze deal door te stellen dat die “zeer goed werkt” (zie Knack van 18/3/2017).

De Europese Unie heeft met die overeenkomst de sleutels van de poort tot Europa in handen gegeven van Erdogan, die er nu mee dreigt diezelfde poort wagenwijd open te zetten voor nog meer illegale immigranten uit het oosten. Daarenboven heeft Erdogan met zijn brutale aanval op de Koerden opnieuw aangetoond een totaal onbetrouwbare partner voor het Westen te zijn.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat een land zoals Turkije geen enkele plaats heeft in Europa. De redenen daartoe zijn legio: er is niet alleen de meest recente daad van agressie tegen de Koerden, maar ook het feit dat Turkije geen enkele culturele band heeft met Europa, dat het nog steeds een deel van een Europees land militair bezet (Cyprus) en dat het alles behalve een rechtstaat is waar de scheiding der machten en de naleving van de mensenrechten gewaarborgd zijn. Daarenboven dient een eventuele toetreding van Turkije tot de EU in de eerste plaats de geopolitieke belangen van de Verenigde Staten, en zeker niet die van Europa zelf.

Daarom heeft het Vlaams Belang in de verschillende parlementen in dit land een voorstel van resolutie ingediend waarin de diverse regeringen wordt gevraagd zich uitdrukkelijk te verzetten tegen iedere verdere onderhandeling met Turkije over een toetreding tot de EU, en om op Europees niveau de nodige stappen te zetten om een definitief einde te maken aan die onderhandelingen en de status van Turkije als kandidaat-lid definitief in te trekken.