Persberichten
vrijdag, 08 mrt 2019

Vlaams Belang wil subsidiëring van religies aan banden leggen

Tom Van Grieken: “Ik wil het samenleven opnieuw mogelijk maken. Dat betekent de scheiding tussen kerk, moskee en staat totaal toepassen.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken lanceert een opmerkelijk voorstel. Naar het voorbeeld van Duitsland, wil hij komaf maken met de subsidiëring van overheidswege van álle religies en een vrijwillige “kerkbelasting” invoeren.

Het is een understatement om te stellen dat heel wat samenlevingsproblemen vandaag geworteld zijn in een radicale beleving van de islam. Het islamisme blijft voor spanningen zorgen in onze grootsteden en daarbuiten. Het communautarisme, het naast elkaar leven van totaal verschillende etnoculturele en religieuze gemeenschappen, is een vaststaand feit. Daar wil het Vlaams Belang iets aan doen. Godsdienstvrijheid behoort natuurlijk wel tot onze manier van leven, wat wil zeggen dat elke burger het beloof mag leiden van zijn keuze. Tegelijkertijd behoort religie tot de private sfeer.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken wil die lijn doortrekken: “Religie is een privézaak. Het gaat dan ook niet op dat de belastingbetaler die dat niet wil, moet opdraaien voor de religieuze overtuiging van iemand anders. Toch vloeit er jaarlijks meer dan 400 miljoen euro belastinggeld naar de godsdiensten. Daarom pleit ik voor de totale afschaffing van de subsidiëring van álle religies en de invoering van een vrijwillige kerkbelasting naar het voorbeeld van Duitsland.”

In Duitsland worden geloofsgemeenschappen gefinancierd met een ‘Kirchensteuer’, een kerkbelasting. Elke burger kan vrijwillig een bepaalde fiscale gift doen aan een geloofsgemeenschap van zijn keuze om bijvoorbeeld het loon van priesters, imams of anderen te betalen en gebedshuizen te onderhouden.

“Dat is hoe ik godsdienstvrijheid wil invullen. Uiteraard wil dat niet zeggen dat we kerken en kathedralen moeten laten verkommeren. Die behoren tot ons cultureel patrimonium, dus dat de overheid financieel het nodige moet blijven doen om deze in goede staat te houden, staat buiten kijf,” aldus Van Grieken.

Vlaams Belang wil subsidiëring van religies aan banden leggen

Bijkomend moet de financiering van geloofsgemeenschappen transparant gebeuren en moet de overheid er alles aan doen om buitenlandse financiering van geloofsgemeenschappen indien zij tot doel hebben onze samenleving te ondermijnen, verbieden. In het bijzonder moeten de financiële stromen vanuit Saoedi-Arabië opdrogen. Buitenlandse radicale imams moeten dan weer het land worden uitgezet.

Tom Van Grieken: “Ik wil het samenleven opnieuw mogelijk maken. Dat betekent de scheiding tussen kerk, moskee en staat totaal toepassen.”