Nieuws
dinsdag, 21 jun 2022

Vlaams Belang wil uitbreiding huurpremie

De wachtlijst voor sociale woningen is onder Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) toegenomen tot een recordniveau. “Ondanks een fors budget van ruim 2 miljard euro dit jaar voor de bouw van sociale woningen, bleven nog nooit zoveel mensen in woonnood in de kou staan. Zeker in deze periode van dalende koopkracht raken steeds meer mensen in de problemen“, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’Haeseleer (Vlaams Belang). Het is onmogelijk om op korte termijn alle rechthebbenden een sociale woning toe te kennen, maar het is wel mogelijk snel meer mensen te helpen door de Vlaamse huurpremie te herbekijken en uit te breiden.”

Momenteel staan er maar liefst 170.000 Vlaamse gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Als reden voor de toegenomen wachtlijst wordt er gewezen naar de reorganisatie van de huisvestingsmaatschappijen en de tragere oplevering van sociale woningen. Door de coronacrisis heeft de bouwsector namelijk stilgelegen en de Oekraïnecrisis heeft geleid tot een verhoging van de prijs van grondstoffen voor de bouw. Nochtans heeft de minister van Wonen dit jaar een budget van liefst 2 miljard ter beschikking, voor een deel afkomstig van niet-opgebruikte budgetten van vorig jaar.

“Met 169.096 kandidaat-huurders op de wachtlijst, mag er niet langer getalmd worden en moeten er oplossingen komen die een directe impact hebben“, zegt Guy D’Haeseleer. ”Dat minister Diependaele niet plots duizenden sociale woningen uit zijn hoed kan toveren, spreekt voor zich. Maar met een budget van meer dan 2 miljard euro enkel dit jaar, zou hij toch wat creatiever kunnen zijn.”

“Een uitbreiding van de huurpremie kan helpen om de wachtlijst voor een sociale woning terug te dringen”

Het Vlaams Belang begrijpt de reden achter de vertraagde oplevering van sociale woningen, maar vindt dat de minister zich hier ook achter verschuilt. “Op deze manier is het makkelijk om binnen budget te blijven”, zegt D’Haeseleer. “Het water staat bij vele mensen echter tot aan de lippen en er zijn snel maatregelen nodig.”

Als oplossing wijst D’Haeseleer naar de Vlaamse huurpremie, waarmee mensen met een bescheiden inkomen ondersteund worden die op de private markt huren en minstens vier jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning. “De minister moet ervoor zorgen dat meer mensen een beroep kunnen doen op de huurpremie. Dat kan door de wachttijd van vier jaar in te korten en door de al te lage maximale huurprijs voor de woning te verhogen zodat hier meer gebruik van gemaakt kan worden. Zowel belangengroepen van private eigenaars als van huurders, pleiten hier al langer voor.”

Bovendien is het Vlaams Belang van mening dat er dringend werk moet worden gemaakt van een beleid waarbij onze eigen behoeftige Vlamingen bij de toewijzing van sociale woningen voorrang krijgen boven vreemdelingen die hier nog geen dag gewerkt hebben. “Vreemdelingen uit landen die niet meewerken aan de controle van de toewijzingsvoorwaarden - en meer specifiek de eigendomsvoorwaarde - zouden geen recht meer mogen hebben op een sociale woning of een huurpremie.”