Persberichten
donderdag, 18 jan 2024

Vlaams Belang wil VDAB-opleidingscentra inzetten voor middelbare scholen

Het Vlaams Belang pleit voor een nauwere samenwerking tussen de opleidingscentra van de VDAB en de middelbare scholen. “Voor zowel VDAB als middelbare scholen kan dit een win-win zijn”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. Voor bijvoorbeeld de opleiding onderhoudsmechanica werden er in alle VDAB-opleidingscentra in Vlaanderen op zes maand tijd amper 108 werkzoekenden opgeleid. In sommige centra waren dat er zelfs minder dan tien.”

Uit cijfers die Malfroot opvroeg bij minister van Werk Jo Brouns (cd&v) over de benutting van de opleidingscapaciteit blijkt dat in bepaalde opleidingsfaciliteiten bij de VDAB amper werkzoekenden worden opgeleid. Zij pleit daarom voor een intensievere samenwerking tussen de VDAB en middelbare scholen voor opleidingen waar weinig werkzoekenden voor ingeschreven zijn. ‘’Zeker voor opleidingen voor knelpuntberoepen kan het voor middelbare scholieren interessant zijn om gebruik te maken van de infrastructuur van de VDAB”, zegt Malfroot. “Die is vaak hoogtechnologisch en beter uitgerust dan in de middelbare scholen. Het is zonde dat die dan zo weinig wordt gebruikt, zeker omdat de onderhoudskost van die gebouwen niet aan de lage kant is. Voor veel scholen zou het ook een meerwaarde zijn om gebruik te kunnen maken van die machines. Ook het digitaal aanbod van VDAB kan een surplus zijn.” 

Op dit moment is er al een samenwerking tussen middelbare scholen en VDAB in het kader van de tiendagenregeling: VDAB biedt scholen de mogelijkheid praktijklessen te geven in zijn competentiecentra gedurende maximaal 10 dagen per leerling. Het Vlaams Belang vindt dat die samenwerking mag opgedreven worden. “De instructeurs van VDAB staan dikwijls nauwer in contact met werkgevers dan leerkrachten en het zou dan ook een meerwaarde zijn wanneer instructeurs leerkrachten nauwer betrekken”, aldus Malfroot. “Zo kunnen leerlingen die gebruik maken van de infrastructuur ook op de hoogte worden gesteld van vacatures bij een bepaald bedrijf. Het is op zowel korte als lange termijn een meerwaarde voor scholieren. Daarnaast moet het ook perfect mogelijk zijn dat instructeurs en leerkrachten naast elkaar lesgeven, elk aan hun publiek.” 

“Mag geen verdringing zijn van werkzoekenden”

Op de vraag hoe de minister de invulling van de competentiecentra evalueerde, bleef de minister op de oppervlakte. “Het is betreurenswaardig dat de minister enkel summier antwoordt wanneer we vragen naar de return on investment van de opleidingscentra”, vindt Malfroot. “Wij willen dat de centra zo goed en zo veel mogelijk gebruikt worden, zo wordt Vlaams belastinggeld nuttig besteed.”

Malfroot stelt wel dat er geen verdringing mag zijn van werkzoekenden. ‘’VDAB heeft in de eerste plaats uiteraard zijn maatschappelijke opdracht om werkzoekenden zo goed mogelijk op te leiden tot sterke arbeidskrachten. In tijden van krapte moet het echter wel mogelijk zijn om infrastructuur met externen te delen.”