Nieuws
donderdag, 23 mrt 2023

Vlaams Belang wil verbod op lange transporten van boerderijdieren

Het Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement een voorstel in om langeafstandstransporten van boerderijdieren te verbieden. De partij wil een verbod op transporten van meer dan acht uur en op transporten naar landen buiten de Europese Unie. “Deze langere transporten laten dieren lijden en zijn perfect te vermijden, legt Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) uit. Ook onze landbouw en economie halen voordelen uit zo’n verbod.

In 2019 verhandelden de EU-lidstaten onderling maar liefst 1,4 miljard runderen, varkens, pluimvee, schapen, geiten en paarden. Transporten brachten ook 230 miljoen boerderijdieren naar landen buiten de EU. Langeafstandstransporten veroorzaken veel dierenleed. Ze moeten voldoen aan Europese regels die al dateren van 2004, maar onderzoek toont aan dat de transporten die regels vaak niet naleven. In veel niet-EU bestemmingslanden van dierentransporten zijn er trouwens geen dierenwelzijnsregels. Nieuwe Europese wetgeving zit in de pijplijn, maar pleidooien voor een Europees verbod op langeafstandstransporten botsen op een veto van acht lidstaten. In Vlaanderen is er wel een draagvlak om een dergelijk verbod in te voeren.

Te vermijden dierenleed

Vlaams Parlementslid Els Sterckx dient daarom in het Vlaams Parlement een voorstel in om transporten van boerderijdieren van meer dan acht uur en transporten naar landen buiten de EU te verbieden. Volgens Sterckx zijn deze transporten perfect te vermijden. “Waarom dieren die bestemd zijn voor de slacht nog 1000 kilometer laten lijden?”, zegt Sterckx. “De regering moet initiatieven nemen om transporten van levende dieren te vervangen door transporten van vlees, andere dierlijke producten, sperma of embryo’s.”

Economische voordelen

Volgens Sterckx is zo’n verbod ook goed voor onze landbouwers en onze economie. Landbouwers geven ook om hun dieren. Ze betreuren dat ze niet weten wat er met hun dieren gebeurt op het lange transport en in het bestemmingsland. Ook is het op economisch vlak beter dat de slacht van de dieren hier plaatsvindt dan in andere landen. “Ik ben ervan overtuigd dat er in Vlaanderen wel draagvlak is voor een verbod dat er in bepaalde andere landen niet is omwille van economische belangen”, besluit Sterckx. “Daarom wil ik dat Vlaanderen het verbod in afspraak met gelijkgezinde landen invoert om zo een maximaal effect te hebben.”