Persberichten
woensdag, 30 aug 2023

Vlaams Belang wil wisselmeerderheid bieden voor verplichting Nederlands op speelplaats

Foto: Istock. Vlaams Belang wil wisselmeerderheid bieden voor verplichting Nederlands op speelplaats

 

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil dat er in iedere Vlaamse school altijd en overal Nederlands wordt gesproken, dus ook op de speelplaats. “Fijn dat Weyts werk wil maken van een van onze programmapunten”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Maar ik vrees dat hij niet al z’n coalitiepartners hierin zal meekrijgen. Als hij dit in een echt afdwingbaar decreet wil gieten, willen we met onze Vlaams Belang-fractie gerust een wisselmeerderheid bieden.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigt aan dat hij het Nederlands als exclusieve taal op school wil doen handhaven. Concreet wil hij dat zowel in de klaslokalen als op de speelplaats enkel Nederlands gesproken wordt. De minister zegt dat hij scholen wil aanzetten om dit in hun schoolreglement te laten opnemen. Er is maar één taal in het Vlaamse onderwijs en dat is het Nederlands, klinkt het bij Beckers. “Dat is een mooie intentie van de minister. Dit is immers sinds jaar en dag een strijdpunt van het Vlaams Belang.”

“De Zweedse coalitie is hopeloos verdeeld, zelfs over een essentiële zaak als het belang van Nederlands op school.”

Beckers vraagt zich wel af hoe minister Weyts dit concreet wil afdwingen. “Gaat hij gewoon een onderling afsprakenkader maken met de vertegenwoordigers van de grootste onderwijskoepels? Dan valt op die manier niet uit te sluiten dat bepaalde scholen zich daar niks van zullen aantrekken”, zegt ze. “Om zoiets dus Vlaanderenbreed in te voeren is er een decreetswijziging nodig. Daar is trouwens een precedent voor. Nu al zijn scholen decretaal verplicht om in hun schoolreglement op te nemen dat ouders een engagementsverklaring moeten ondertekenen waarin ze o.a. een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal aangaan en zodoende kinderen aangemoedigd worden om Nederlands te leren. Het te allen tijde Nederlands moeten spreken op school zou hier een logisch voortvloeisel van zijn.”

Alleen ziet het er naar uit dat een dergelijk decreet niet ondersteund wordt door iedereen van de Vlaamse coalitie. Op X (het vroegere Twitter) fulmineert Open Vld-politica Els Ampe al volop tegen dit voorstel en stelt ze dit niet te willen stemmen. “Mijn andere Open Vld-collega’s in het Vlaams Parlement kennende zullen die - om het zacht uit te drukken – hier ook niet warm voor lopen”, aldus Beckers. “Het toont eens te meer dat de Zweedse coalitie in dit halfrond hopeloos verdeeld is, niet alleen over stikstof of de kinderbijslag, maar zelfs over een essentiële zaak als het belang van Nederlands op school.”

“De dalende onderwijskwaliteit en het gebrek aan kennis van het Nederlands bij veel leerlingen is te belangrijk om ons vast te pinnen op spelletjes tussen meerderheid en oppositie”, besluit Beckers. “Daarom willen we met de Vlaams Belang-fractie als constructieve oppositie gerust een wisselmeerderheid bieden aan de meerderheidspartijen die dit voorstel wél genegen zijn en die dus wél het belang inzien van het dagdagelijks gebruik van het Nederlands om de taal onder de knie te krijgen. 23 procent van de globale leerlingenpopulatie is van thuis uit anderstalig. In het kleuteronderwijs is dat maar liefst 27 procent. Als we nu geen doortastende maatregelen nemen en hoge verwachtingen stellen inzake onze taal, dan zullen we niet enkel nog verder dalen in PIRLS of andere rankings, maar dan ontnemen we vooral ook die kinderen kansen om zich te ontwikkelen in onze maatschappij.”