Nieuws
donderdag, 21 jan 2021

Vlaams Belang zet aanpak dierenleed op parlementaire agenda

Woensdagvoormiddag werd in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams parlement een voorstel van resolutie van het Vlaams Belang die een betere aanpak van dierenleed bepleitte, weggestemd door de andere partijen. Die partijen erkenden anderzijds wel dat het voorstel een aantal terechte problematieken aanhaalt” en dat bepaalde voorstellen van de resolutie dus zeker wel besproken en gerealiseerd moeten worden. “Er is in Vlaanderen een breed draagvlak om alle vormen van dierenleed maximaal te voorkomen”, aldus Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang).

Uit recente cijfers blijkt dat tussen 2016 en 2018 het aantal meldingen van dierenverwaarlozing of -mishandeling met 20 procent gestegen is. Het aantal processen-verbaal is in dezelfde periode met bijna 60 procent toegenomen. Dezelfde stijging merken we inzake het aantal in beslag genomen dieren. In 2018 werden 3.291 dieren in beslag genomen, tegenover 2.435 in 2016, opnieuw een stijging van 35 procent. 

Voor het Vlaams Belang is het tijd om in te grijpen en werk te maken van een kordater beleid om het welzijn van onze dieren te verzekeren. In de resolutie van de hand van Filip Brusselmans en Els Sterckx werd voorgesteld om een speciaal opgeleide politiedienst te belasten met onderzoek naar dierenmishandeling en met de controle op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn. “De oprichting van dergelijke dierenpolitie kan het takenpakket van andere diensten – die onvoldoende zijn toegerust voor dergelijke opdrachten – verlichten”, meent Sterckx.

Een gespecialiseerde dierenpolitie zal betere controle kunnen uitoefenen op de dierenwelzijnswetgeving

Het Vlaams Belang vroeg specifiek aan de Vlaamse Regering ook om een afdeling bij de lokale politie in het leven te roepen die zich richt tot dieren en hun eigenaars, en daarvoor een algemeen opleidingstraject uit te werken. “Inspecteurs die het opleidingstraject succesvol doorlopen hebben, kunnen dierenmishandeling en -verwaarlozing beter aanpakken en efficiënter toezicht houden op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn”, vervolgt Sterckx.

Een ander voorstel van Brusselmans en Sterckx was om een centraal noodnummer in het leven te roepen waar mensen op een snelle en eenvoudige manier melding kunnen doen van dieren in nood of dierenmishandeling. Dit zal meer mensen zal aanzetten tot het signaliseren van zulke incidenten”, aldus nog Sterckx. Ook wilden de indieners dat een wettelijk kader gecreëerd wordt voor een houdverbod van minstens tien jaar tot levenslang, als mogelijke sanctie bij verwaarlozing of mishandeling van dieren. Ook een invoerverbod voor honden uit Oost-Europa die met een louter commercieel doel verkocht worden en een verplichte bedenktijd voor de aankoop van bepaalde huisdieren waren voorstellen van de resolutie. 

De resolutie werd uiteindelijk niet goedgekeurd door de andere partijen, die anderzijds wel lieten weten zich achter meerdere van de ideeën te scharen en een verder debat in het parlement erover nuttig te achten. De andere partijen keurden onze voorstellen misschien niet meteen goed, maar met deze resolutie zijn deze essentiële thema's in de hoogdringende aanpak van dierenleed alsnog op de agenda gezet. Daar ben ik dan toch tevreden mee”, klinkt het tot slot bij Sterckx