Persberichten
woensdag, 24 apr 2024

Vlaams Belang ziet gemiste kansen in nieuwe Dierenwelzijnscodex

Foto: iStock. Vlaams Belang ziet gemiste kansen in nieuwe Dierenwelzijnscodex

Vandaag werd de nieuwe codex Dierenwelzijn goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Het Vlaams Belang diende meerdere voorstellen tot wijziging in, onder meer voor een kordatere aanpak van de broodfok, voor het voorkomen van dierenleed bij transport en voor een noodnummer voor dierenmishandeling. “Er staan zeker goede zaken in de codex”, stelt Vlaams Parlementslid en dierenwelzijnsspecialiste Els Sterckx, “maar er zijn ook gemiste kansen. Jammer is ook dat onze constructieve oppositie niet beantwoord werd door een constructieve opstelling van de andere partijen over onze voorstellen.”

Vandaag werd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement gestemd over een nieuwe codex Dierenwelzijn. Het Vlaams Belang diende een flinke reeks van een twintigtal amendementen in, die echter allen werden weggestemd. Eerder had het Vlaams Belang overigens zelf een eigen codex ingediend omdat die van de regering zo lang op zich liet wachten. Bij de eindstemming over het decreet van de regering heeft het Vlaams Belang zich vandaag uiteindelijk onthouden. “Er staan goede zaken in het decreet, maar er zijn toch ook gemiste kansen”, reageert Sterckx. “Ik betreur dat onze constructieve opstelling andermaal niet werd beantwoord en dat onze eigen voorstellen tot verbetering van de codex werden weggestemd.”

Het Vlaams Belang stelde vast dat de huidige Dierenwelzijnscodex bijvoorbeeld op geen enkele manier garant staat voor een kordatere aanpak van de broodfok. Het gaat om de import van pups en kittens vanuit bepaalde landen in Oost- en Midden-Europa die er gekweekt worden zonder oog voor het dierenwelzijn. “Het Vlaams Belang stelde voor om alvast de aankoop van die jonge dieren daar enkel nog toe te laten bij de kwekers zelf en niet meer bij tussenpersonen, vaak malafide  ‘verzamelaars’”, licht Sterckx toe. “Bovendien stelde ik voor dat er een zwarte lijst moet komen van landen die onvoldoende controleren op broodfok.”

“De Dierenwelzijnscodex staat op geen enkele manier garant voor een kordatere aanpak van de broodfok” 

Het Vlaams Belang had ook een voorstellen ingediend om dierenleed bij commerciële dierentransporten te voorkomen. “Wij hadden voorgesteld om die transporten bij temperaturen boven de 30 graden enkel nog ’s nachts toe te laten en te beperken tot een reistijd van acht uur”, stelt Sterckx. “Een ander constructief voorstel betrof het invoegen in het decreet van een kader voor mobiele slachteenheden die nodeloos transport voor slachtingen zouden kunnen beperken en ook perfect zouden passen in de ecologische ‘korte keten’.”

Het Vlaams Belang trachtte met amendementen ook een wettelijke basis in de codex in te voegen voor een permanent noodnummer voor meldingen over dieren in nood en dierenmishandeling dat de klok rond bereikbaar is. “Nu zien we dat mensen niet goed weten waar ze met hun bezorgdheden en klachten ter zake terecht kunnen”, besluit Sterckx. “Maar helaas blijken de andere partijen ook hier niet wakker van te liggen, want ook dit voorstel werd weggestemd.”