Nieuws
vrijdag, 14 jan 2022

Vlaams Belang ziet sterkere rol private markt in strijd tegen wooncrisis

Vlaams Parlementsleden Guy D’haeseleer en Adeline Blancquaert (Vlaams Belang), beiden lid van de Commissie Wonen in het Vlaams Parlement, zien opportuniteiten in het voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om een deel van het budget voor de sociale woningen in te zetten op de private markt. Het Vlaams Belang is altijd al van mening geweest dat de private markt meer betrokken moet worden bij de inspanningen om voldoende en betaalbare huurwoningen te realiseren. Anderzijds bewijst het feit dat de minister te kennen geeft zijn geld “anders niet te kunnen uitgeven” volgens het Vlaams Belang wel dat hij onvoldoende efficiënt sturend is geweest bij de uitbreiding van het aantal sociale woningen.

Diependaele kondigde aan een half miljard euro dat beschikbaar was voor investeringen in het sociale woningpatrimonium over te zullen dragen naar de private huurmarkt. Veel van dat budget blijft nu ongebruikt. Diependaele kondigde nu aan een half miljard aan te bieden aan privé-ontwikkelaars en particulieren. Nochtans staan er inmiddels 170.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

“Bewering Diependaele dat hij budgetten sociale huisvesting niet besteed krijgt, is kaakslag voor 170.000 mensen op wachtlijst”

Het Vlaams Belang is kritisch voor de bewering van de minister dat hij de budgetten voor sociale woningen niet besteed krijgt. “Die uitspraak is eigenlijk een kaakslag voor alle mensen op de wachtlijst en is eigenlijk in de eerste plaats een bekentenis van de minister dat hij de sociale huisvestingsmaatschappijen onvoldoende aanstuurt om die beschikbare middelen in te zetten”, vindt D’haeseleer. Hiertegenover is het voor het Vlaams Belang ook duidelijk dat gezien de gigantische nood aan betaalbare woningen en de lange wachtlijsten de private markt meer betrokken zal moeten worden bij de realisatie van een kwalitatief aanbod.

“Ik gaf eerder in de Commissie Wonen al aan dat het een utopische gedachte is, dat enkel door het bouwen van sociale woningen door de sociale woonactoren de wachtlijsten kunnen weggewerkt worden”, aldus Blancquaert. “De private markt zal mee moeten ingezet worden om de wooncrisis te bedwingen voor de Vlamingen die het steeds moeilijker hebben om een woning te huren aan een aanvaardbare huurprijs. Op deze manier kan ook kleinschaliger gewerkt worden dan in de sociale huisvesting en zal er een groter draagvlak zijn, wat de snelheid van realisatie van extra huisvesting ten goede zal komen”, treedt D’haeseleer bij.

Volgens het Vlaams Belang hoeft het toenemende verzet tegen sociale woonprojecten overigens veel te maken met de problemen van vervreemding en verloedering die te veel sociale woonwijken treffen en een doorn in het oog zijn van veel Vlamingen. “Overal in Vlaanderen ontstaan buurtcomités om zich te verzetten tegen grote sociale woonprojecten, wat de realisatie inderdaad niet evident maakt. Het alsmaar aanzwellen van de wachtlijsten in de sociale huisvesting is overigens ook een belangrijk gevolg van de eindeloze import van armoede via massa-immigratie, waardoor het in de sociale woningbouw dweilen is met de kraan open”, zegt Blancquaert verder.

“Naast het uitbreiden van het aanbod moet er dus ook gewerkt worden aan een immigratiestop”, besluit D’haeseleer. Het Vlaams Belang ziet dus – in tegenstelling tot links – zeker een grotere rol weggelegd voor de private markt in het bedwingen van de wooncrisis, maar “vindt wel dat gegarandeerd moet worden dat de middelen in de eerste plaats ten goede komen aan onze mensen die het financieel moeilijk hebben”.