Nieuws
dinsdag, 10 mei 2022

Vlaams Parlement organiseert onderzoek naar Holodomor na initiatief Vlaams Belang

Het Vlaams Belang diende in april in zowel het Vlaams Parlement als in het federale parlement een voorstel van resolutie in om de Holodomor, de opzettelijke uithongering van de Oekraïense bevolking door het communistische regime onder Stalin, officieel te erkennen als genocide. In de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement werd naar aanleiding van het initiatief vandaag een akkoord gevonden over het verder onderzoeken van de Holodomor met het oog op het eventueel erkennen ervan als genocide. “Het is een goede zaak dat Vlaanderen dit ernstig neemt”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang), die het voorstel van resolutie indiende. “Het is niet meer dan juist om de Holodomor als een genocide te erkennen.”

In 1932 en 1933 stierven tijdens 15 gruwelijke maanden miljoenen Oekraïners aan hongersnood. Die was systematisch voorbereid en uitgevoerd door de Sovjet-Unie onder leiding van de communistische massamoordenaar Jozef Stalin. De bedoeling hiervan was om het ‘opstandige’ Oekraïense volk op de knieën te krijgen om zo het communisme te kunnen implementeren. Deze misdaad tegen het Oekraïense volk staat bekend als de ‘Holodomor’, een samenvoeging van de Oekraïense woorden ‘holod’ (honger) en ‘moryty’ (ter dood brengen). Volgens historici vielen er 3 tot 4 miljoen Oekraïense slachtoffers.

“Het is zeer goed dat het Vlaams Parlement naar aanleiding van onze resolutie een eerste stap zet richting een beter begrip van de genocide die onder Stalin in Oekraïne plaatsvond”

Het Vlaams Belang diende daarom een voorstel van resolutie in om de Holodomor te erkennen als genocide en er bij de Vlaamse regering op aan te dringen de herinnering aan deze gruwelijke misdaad te versterken. “Al meer dan 20 verschillende landen – waaronder Oekraïne zelf, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Georgië, Peru en enkele lidstaten van de Europese Unie (EU) zoals Estland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal en Hongarije – hebben de Holodomor reeds als genocide erkend”, stelt Deckmyn. “De huidige Russische invasie is een aanleiding om onze steun aan Oekraïne te tonen als wij de Holodomor eveneens als genocide erkennen.”

Het voorstel van resolutie werd vandaag in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement behandeld. Daar bereikte men een consensus om het thema verder te laten onderzoeken door het parlementair informatiecentrum en vervolgens een hoorzitting te organiseren. “Het is zeer goed dat het Vlaams Parlement naar aanleiding van onze resolutie een eerste stap zet richting een beter begrip van de genocide die onder Stalin in Oekraïne plaatsvond”, besluit Deckmyn. “We zullen het onderzoek intensief opvolgen en hopen dat we eindelijk tot een officiële erkenning van de Holodomor als genocide kunnen komen.”