Persberichten
woensdag, 18 dec 2019

Vlaamse begroting: de burger moet opnieuw besparen. Vlaams Belang wil dat eindelijk ook wordt bespaard op het politieke systeem

Chris Janssens: 'Zowel voor afschaffing provincies als voor vermindering aantal Vlaams parlementsleden zijn duidelijke meerderheden. Laat ons er nu eindelijk werk van maken.'

Deze Vlaamse regering heeft opnieuw fors bespaard op kap van de burger, welzijnsorganisaties en het onderwijs. Morgen zullen deze besparingen allicht goedgekeurd worden door de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V. Voor het Vlaams Belang wordt het tijd dat er eindelijk ook eens bespaard wordt op het politieke systeem zelf. De partij kondigt daarvoor initiatieven aan.

Bij aantreden van deze regering werd de indruk gewekt dat dit een regering zou zijn die het zou opnemen voor de voorbije jaren door allerlei besparingen al zo vaak geplaagde middenklasse. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: ‘In realiteit krijgt de burger door deze regering opnieuw een hele reeks lasten in de maag gesplitst: via de afschaffing van de woonbonus, de niet-indexering van de kinderbijslagen, maar ook via de lage-emissiezones en meerdere zogenaamde ‘klimaatmaatregelen’. Ook op Onderwijs en Welzijn wordt door deze regering fors bespaard. Liefst 100 miljoen euro alleen al op het secundair onderwijs en zelfs op zelfmoordpreventie, alcohol- en drugpreventie en kankeropsporing. Dit zijn pure budgettaire wanhoopsoperaties.’

Het Vlaams Belang wil dat nu eindelijk ook eens het debat wordt geopend over de afslanking van de politieke structuren:

- Het Vlaams Belang wil de afschaffing van de achterhaalde en overbodige provinciebesturen op de politieke agenda zetten, waarvoor zowel Vlaams Belang als N-VA en Open VLD al vele jaren pleiten. Bevoegdheden die geen strikt lokaal karakter hebben, moeten voor het Vlaams Belang door de Vlaamse overheid overgenomen worden. Door de schaalvoordelen zullen deze bevoegdheden efficiënter en goedkoper kunnen worden uitgeoefend door een centraal bestuur.

- Het Vlaams Belang wil via een voorstel tot bijzonder decreet ook eindelijk werk maken van een vermindering van het aantal parlementsleden, waarvoor vóór de verkiezingen overigens vijf van de zes grote Vlaamse partijen hebben gepleit. Onze partij wil het aantal Vlaams parlementsleden concreet terugbrengen van 124 naar 100.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: ‘Voor deze twee dossiers zijn er duidelijke parlementaire meerderheden. Het valt niet uit te leggen aan de bevolking dat er voor dergelijke voorstellen in electorale periodes blijkbaar ruime politieke meerderheden gevonden kunnen worden, maar dat deze beloften na de verkiezingen opnieuw in de schuif belanden. Na de jaarwisseling zal de Vlaams Belang-fractie daarom de nodige initiatieven nemen.’