Nieuws
woensdag, 10 mei 2023

Vlaamse canon: interessant historisch overzicht, maar draagt niet bij tot Vlaamse natievorming

Foto: iStock. Vlaamse canon: interessant historisch overzicht, maar draagt niet bij tot Vlaamse natievorming

 

De Vlaamse canon draagt volgens het Vlaams Belang weinig bij aan de versterking van de Vlaamse identiteit. “Dit is een goede oplijsting van historische gebeurtenissen, maar ook niet meer dan dat”, zei Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans daarover in De Ochtend op Radio 1. “De beleidsnota van minister-president Jambon beloofde iets anders. Allicht kan dit wel dienen voor mensen die meer willen weten over onze geschiedenis, maar ik zie niet in hoe dit project zou bijdragen tot onze Vlaamse natievorming.”

In het Vlaamse regeerakkoord engageerden de Vlaamse meerderheidspartijen zich om een ‘canon van Vlaanderen’ op te stellen met een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen, die in het onderwijs en in de inburgeringstrajecten kunnen gebruikt worden. De canon zou volgens het akkoord moeten bijdragen tot een complexloze beleving van de Vlaamse identiteit via gedeelde symbolen. Gisteren werd de inhoud van de canon bekendgemaakt.

“In eerste instantie blijkt alleszins dat de eerdere kritiek van linkse partijen op het project erg voorbarig was”, zegt Brusselmans die de vergelijking maakt met de kritiek op Het Verhaal Van Vlaanderen ter linkerzijde. “De commissie van Emmanuel Gerard heeft verdienstelijk werk geleverd. Maar het is wel duidelijk dat men een lijst wou opstellen van thema’s waar voor elke strekking wat inzit, maar die allerminst bijdraagt aan onze Vlaamse natievorming.”

“Het is wel duidelijk dat men een lijst wou opstellen van thema’s waar voor elke strekking wat inzit, maar die allerminst bijdraagt aan onze Vlaamse natievorming”

“In de opdracht die de Vlaamse regering aan Emmanuel Gerard gaf stond dan ook nadrukkelijk dat het opstellen van de canon losgekoppeld wordt van het Vlaamse identiteitsdebat”, stelt Brusselmans. “Dat is niet wat in de beleidsnota van Jambon stond. Deze tekst kan misschien wel wat inspiratie geven om meer te weten te komen over bepaalde thema’s uit onze geschiedenis, maar ik zie niet in hoe deze lijst onze Vlaamse identiteit zou versterken, een indruk die N-VA nochtans wel probeert te wekken. Theo Francken spreekt zelfs over een stap richting Vlaamse natievorming, maar dat is het absoluut niet.”

“Inhoudelijk stel ik overigens vast dat de linkerzijde in de canon zeer goed bediend wordt. 11 juli wordt gepresenteerd als een sociale revolutie”, stelt Brusselmans vast. “De nochtans belangrijke periode van de Verenigde Nederlanden komt maar zijdelings aan bod. Het multiculturalisme en de diversiteit daarentegen erg prominent.  Dat op de website de illustratie bij het laatste thema er een is van gehoofddoekte moslimmeisjes is veelzeggend.”