Nieuws
zaterdag, 12 dec 2020

Vlaamse ondersteuning farmasector: “Focus op kennisverankering en hightech”

Het Vlaams Belang is mild tevreden met de investeringsinitiatieven van de Vlaamse regering. Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) wordt verder ondersteund en de Vlaamse vestigingen kunnen samenwerken om de productie in Vlaanderen te verhogen, zo blijkt uit het antwoord van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Wim Verheyden (Vlaams Belang). “De farmaceutische sector verdient veel aandacht om ze in Vlaanderen veilig te verankeren en die ondersteuning moet ervoor zorgen dat we ook een aantrekkingspool blijven in de toekomst.

Wim Verheyden wees op het grote belang van de farmasector voor onze Vlaamse economie. In 2019 waren er in de sector bijna 38.500 personen actief, Het Vlaamse relanceplan trekt 280 miljoen euro voor O&O en strategische transformatiesteun wordt vrijgemaakt. Ook investeert de regering in het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Dit instituut trekt bedrijven aan voor onderzoekssamenwerking en verankert vlakbij zijn universitaire onderzoeksgroepen. 

Vlaams Belang roept op om via nieuwe technologie de farma-industrie verder te verankeren: Vlaanderen kan niet op lauweren blijven rusten

Bij de verankering in bedrijven is het echter belangrijk om niet alleen de productie in Vlaanderen te verankeren, zo laat het Vlaams Belang weten, maar er ook voor te zorgen dat er vanuit de onderzoekscentra toelevering is van nieuwe geneesmiddelen richting die productiefabrieken. Aangezien de coronacrisis leerde hoe kwetsbaar Europa is voor de toelevering van medicijnen, moeten zowel overheid als farma-industrie innovatie aanzwengelen en zo de toegang tot geneesmiddelen betaalbaar houden”, zo liet Verheyden weten.

De farmasector behoort tot de hoogtechnologische bedrijven, niet alleen inzake O&O, maar ook inzake digitalisering, robotica en artificiële intelligentie (AI). “De hightech-sector is dus gelinkt aan de farmasector en moet gestimuleerd worden als het Vlaanderen kan vooruit helpen”, vertelt Verheyden verder. Men moet echter wel waakzaam zijn voor de braindrain - ‘kennisvlucht’. Hiervoor moeten ook nog middelen worden uitgetrokken, zodat die kennis zoveel mogelijk in Vlaanderen verankerd blijft en zoveel mogelijk naar Vlaanderen wordt aangetrokken.