Persberichten
maandag, 07 aug 2023

Vlaamse overheid verwaarloost taalinspectie

Foto: Istock. Vlaamse overheid verwaarloost taalinspectie

Werkgevers die actief zijn in Vlaanderen zijn wettelijk verplicht om in hun communicatie met werknemers het Nederlands te gebruiken. Niettegenstaande steeds meer werkgevers, zeker in de Vlaamse Rand, die regel aan hun laars lappen, blijkt er amper controle op te zijn, laat staan sanctionering. Dat blijkt uit een analyse die Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) maakte van het Jaarverslag van de Vlaamse Sociale Inspectie.

Vlaanderen is krachtens de Grondwet bevoegd om het taalgebruik op zijn eigen grondgebied te regelen en te handhaven, maar doet daar volgens Slootmans al geruime tijd niets meer mee. Tekenend daarvoor is het zopas verschenen jaarverslag 2022 van de Vlaamse Sociale Inspectie. Die Sociale Inspectie is onder meer bevoegd voor de handhaving van het zogenaamde Septemberdecreet dat het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt en daarbij het Nederlands oplegt als verplicht te gebruiken taal.

“De stelregel is simpel: in Vlaanderen Vlaams”

Uit het jaarverslag blijkt dat de Vlaamse Sociale Inspectie in 2022 over heel Vlaanderen geen enkele autonome taalinspectie verrichtte. Het enige wat zij nog wel deed was in de marge van andere sociale inspecties dossiers openen voor inbreuken op het taaldecreet indien deze terloops worden vastgesteld. In 2022 werden ter zake slechts 18 dossiers geopend en amper 2 pro justitia’s (dagvaardingen) opgesteld.

“Een absoluut dieptepunt”, concludeert Slootmans. “In het verleden lag dat cijfer een pak hoger. Tot 2010 voerde de Sociale Inspectie systematisch controles uit in de Vlaamse Rand op de naleving van de taalwetgeving. Daar is al enige tijd geen sprake meer van, net nu de druk van anderstaligen vanuit het Brusselse op de Vlaamse Rand zo immens is. Wij willen dan ook dat de Vlaamse regering haar handhavingsbeleid op het vlak van taal intensifieert door stelselmatig taalinspecties uit te voeren, met bijzondere aandacht voor de brede Vlaamse Rand. We hebben die instrumenten, laten we er dan ook gebruik van maken om het broze Vlaams karakter te beschermen. De stelregel is simpel: in Vlaanderen Vlaams.”