Nieuws
woensdag, 24 mrt 2021

Vlaamse regering blaast warm en koud over prioriteit vaccineren leerkrachten

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil leraren prioritair vaccineren gezien het belang van geopende scholen in het beperken van leerachterstand. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lijkt echter die boot af te houden. “De Vlaamse regering moet klare wijn schenken om de onderwijssector die nu op haar tandvlees zit perspectief te bieden”, reageert Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang).

Als het van minister Weyts afhangt worden leraren prioritair gevaccineerd binnen de actieve beroepsbevolking. Hij acht dit essentieel om scholen open te houden want leraren komen intensief met anderen in contact komt en verdienen extra bescherming. Ook onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) is voorstander. Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) pleitte hiervoor in februari al bij minister Weyts in de onderwijscommissie. Maar toen poneerde hij dat dit niet mogelijk was gezien de reeds gemaakte afspraken en de praktische moeilijkheden inzake logistiek en administratieve taaklast.
 
Het Vlaams Belang is nu enigszins tevreden dat de minister het Vlaams Belang-idee terug oprakelde, de genoemde bezwaren relativeerde en verklaarde die prioritaire vaccinatie desnoods zelf te willen regelen. De overige regeringsleden zijn echter minder enthousiast. Zo liet minister-president Jan Jambon (N-VA) de zaak blauwblauw in De Afspraak. Gisteren in de vaccinatiegedachtewisseling repte ook minister Beke hierover initieel met geen woord. 

“Als leraren nu niet gevaccineerd worden, zullen ze de coronagolven op korte termijn in het onderwijs niet kunnen tegengaan

Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) peilde dan ook naar de harmonie binnen de regering en de intenties van Beke inzake het prioritair vaccinatie-plan. “Minister Beke wil eerst de kwetsbaren en ouderen afwerken en niet vooruitlopen op deze zaak”, reconstrueert De Reuse. “Een prioritering van de leraren zou er pas ten vroegste eind mei komen, wat natuurlijk te laat is om coronagolven op korte termijn in het onderwijs tegen te gaan.”

Daarnaast is er de discussie inzake het plaatsen van leraren op reservelijsten van vaccinatiecentra. De centra hebben vaccins over als 65+’ers niet komen opdagen. In bepaalde gemeenten worden die reserveplaatsen voorbehouden voor leraren, maar in andere niet. “Dat zal leiden tot leraren die wel gevaccineerd worden en niet, maar wel werken in dezelfde school en evenveel risico lopen”, vervolgt De Reuse. “Vragen om de zaak hier te stroomlijnen deed de minister van de hand, wijzend op de lokale autonomie en de noodzaak op flexibel handelen binnen de vaccinatiecentra.”

Het Vlaams Belang roept de regering dan ook op om snel klare wijn te schenken in deze kwestie. Roosmarijn Beckers vreest echter dat dit een slag in het water zal worden “en minister Weyts loos zit te toeteren om het onderwijsveld te sussen.”