Nieuws
woensdag, 10 feb 2021

Vlaamse Regering blijft in gebreke inzake corona-reisbeleid: “Controle op terugkeerders moet beter”

De coronacrisis sleept nu bijna een jaar aan, en met al de vijfde schoolvakantie in aantocht, schort er nog heel wat aan het opvolgingsbeleid voor terugkerende reizigers. Alhoewel Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) al zes maanden geleden benadrukte dat er effectief zou worden gecontroleerd en gesanctioneerd, houdt toch 4 op 10 reizigers zich nog steeds niet aan de regels. Fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang) interpelleerde minister Beke over deze kwestie. “Sensibilisering en extra controles zijn cruciaal voor een betere naleving van de regels.”

Wie vanuit een rode zone naar België terugkeert moet een passagierslokalisatieformulier (PLF) invullen, dan in quarantaine gaan en zich 2 keer laten testen. Uit cijfers van Sciensano, dat zich baseert op de PLF’s, blijkt dat maar liefst 41,5% van de personen die zich tussen 4 en 24 januari moest laten testen, dat niet heeft gedaan. Dit zijn 28.360 reizigers van in totaal meer dan 68.000 terugkeerders. Uit recente cijfers blijkt dat er onder terugkeerders uit bepaalde landen (zoals Turkije en Marokko) veel besmettingen zijn. Overtreders riskeren in feite een boete van 250 euro, maar het College van procureurs-generaal bevestigt dat er nog geen enkele boete is uitgeschreven. Op initiatief van minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open Vld) zouden gemeentes moeten beslissen of ze de politie sturen om de quarantaineregels te controleren, maar het blijkt dat zij hiervoor essentiële gegevens ontbreken.

De regering schuift de controle op de terugkerende reizigers te gemakkelijk af op de gemeenten die daarvoor echter onvoldoende gegevens ontvangen

Het Vlaams Belang vindt dat deze bevoegdheid tot controle op de naleving van de regels zo te gemakkelijk wordt afgeschoven op de lokale besturen. “Als zij onvoldoende gegevens krijgen aangereikt van de Vlaamse Regering, is het niet haalbaar om deze controles uit te voeren”, stelt Janssens. “De quarantainelijsten die burgemeesters van het Agentschap Zorg en Gezondheid zouden moeten krijgen, zijn compleet onwerkbaar, waardoor in de praktijk amper gecontroleerd kan worden.” Dit ligt ook in lijn met kritiek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Zo blijft het opvolgingsbeleid van de Vlaamse en de Federale Regering weinig efficiënt, omdat het - zonder sanctionering - een kwestie van vrijwilligheid blijft voor vele reizigers. Bovendien wordt een hoge positiviteitsratio vastgesteld in Turkije, Polen, Marokko en Roemenië. “Deze mensen moeten nog meer aangemaand worden om nu geen buitenlandse familiebezoeken te plegen”, vervolgt Janssens. Het Overlegcomité besliste op 5 februari om extra in te zetten op het handhaven van de verplichting om zich aan te bieden voor een test. Minister Beke bekijkt momenteel welke aanpassingen aan de regelgeving daarvoor nodig zouden zijn.

Volgens het Vlaams Belang moet men daarnaast ook bekijken hoe mensen kunnen worden aangemoedigd om zich te laten testen wanneer de overheid voor een groot stuk in gebreke blijft.