vrijdag, 18 nov 2022

Vlaamse regering geeft 14 miljoen euro aan diversiteitsprojecten

Foto: iStock. Vlaamse regering geeft 14 miljoen euro aan diversiteitsprojecten

Ondanks de crisis gooit de Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) nog vlot miljoenen over de balk voor allerlei diversiteitsprojecten. Vorig jaar kondigde minister van Integratie Bart Somers (Open VLD) een zogenaamd Plan Samenleven aan, in het kader waarvan er op drie jaar voor 33 miljoen euro diversiteitsprojecten zouden worden ondersteund. Inmiddels is er daarvan al 14 miljoen euro uitgegeven. Dat blijkt uit het antwoord van Somers op een vraag van Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang). Somers had aangekondigd dat hij van die 33 miljoen 9 miljoen zou uitgeven in 2022. Ondertussen zitten we al aan 14 miljoen”, zegt Janssens. Voor het ondersteunen van onze mensen in deze crisis is er amper geld, maar voor dwaze projecten is er blijkbaar altijd genoeg geld.”

In april van dit jaar keurde de Vlaamse regering het zogenaamde ‘Plan Samenleven’ van Bart Somers goed. In het kader van dit plan kunnen gemeenten geld vragen voor allerlei projecten rond diversiteit. Het gaat hierbij om projecten tegen zogenaamde ‘polarisatie’, om allochtonen te begeleiden naar werk of hen “in contact te brengen met cultuur en sport”, projecten die allochtonen “oefenkansen Nederlands moeten geven”, maar ook om de financiering van zogenaamde ‘praktijktesten’ die controleren of werkgevers of verhuurders niet discrimineren. De Vlaamse overheid ontving in totaal 50 subsidieaanvragen van 103 lokale besturen, die allemaal werden toegekend. Het totaalbedrag van de te subsidiëren projecten bedraagt 14.141.467 euro.

Voor het ondersteunen van onze mensen in deze crisis is er amper geld, maar voor dwaze diversiteitsprojecten is er blijkbaar genoeg geld

“Zelfs in deze crisis vindt de Vlaamse regering het nodig om zelfs meer dan aanvankelijk gepland uit te geven aan diversiteitssubsidies”, zegt Janssens. “Het toont nog maar eens aan dat hun prioriteit niet ligt bij het beschermen van onze eigen mensen om hen door de energiecrisis te loodsen. In de plaats wordt er geld vrijgemaakt om lokale praktijktesten in te voeren waarbij men probeert om zogenaamde discriminatie uit te lokken bij werkgevers en verhuurders van woningen en voor allerlei andere gekke projecten die de belastingbetaler veel geld kosten omdat te veel allochtonen weigeren om te integreren.”

In totaal gaat er van de projectsubsidies alvast ongeveer 125.000 euro naar vijf steden voor het invoeren van correspondentietesten. “Met Sint-Niklaas en Turnhout gaat het hier ook om steden met een N-VA-burgemeester aan het roer”, aldus Janssens. “Het is opvallend dat de partij die zich zogezegd officieel kantte tegen het invoeren van praktijktesten die lokaal wel organiseert en hier ook nog eens subsidies voor aanvraagt. De N-VA begint echt meer en meer op een socialistische partij te lijken, maar of de N-VA-kiezers dit zullen appreciëren, is een andere zaak.”