Nieuws
vrijdag, 30 apr 2021

“Vlaamse regering moet nu perspectief geven aan jonge landbouwers”

Momenteel vrezen jonge landbouwers voor het voortbestaan van hun stiel. Het Vlaams Belang wil dan ook opkomen voor hun toekomst die steeds meer onder druk komt te staan omwille van het stikstofdossier, het stilliggen van de vergunningverleningen, de beperking van het ondernemerschap en het gebrek aan landbouwgrond. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat jonge boeren en hun familiebedrijven niet meer verder dreigen te kunnen. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) stelde er een parlementaire vraag over aan minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V). “Jonge boeren moeten nu perspectief krijgen als we in Vlaanderen in de toekomst nog een landbouwsector willen”, aldus Sintobin.

Vorige week hebben jonge landbouwers actie gevoerd om hun onzekere toekomst aan te klagen. Met een estafette van tractoren trokken ze door de vijf Vlaamse provincies om duidelijk te maken dat zij net cruciaal zijn voor de toekomst van het voedsel en het land. Ze schreeuwden om ruimte, perspectief en rechtszekerheid om te ondernemen. Minister Crevits heeft na de estafette de jonge boeren van de Groene Kring ontvangen. Ze liet nu ook weten op vraag van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) dat ze hun bezorgdheden deelt.

“De regering moet het definitief stikstofkader finaliseren zodat onze jonge landbouwers die nu willen investeren weten waarop en waaraan”

Volgens het Vlaams Belang moet de regering echter meer doen dan lippendienst en in onze jonge boeren investeren. “Heel wat boeren hebben namelijk geen opvolger”, reageert Sintobin, die verder vroeg naar initiatieven die de minister zal nemen. Zij zei dat onze boeren via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ondersteund worden en gedurende vijf jaar een surplus op de basisinkomenssteun krijgen. “Maar daarnaast willen ze ook perspectief, want nu liggen heel wat vergunningverleningen nagenoeg volledig stil omwille van de stikstofimpact, aldus nog Sintobin. Crevits zwaaide sussend met de PAS-regeling (Programmatische Aanpak Stikstof).

Dit moet echter nog uitgewerkt worden en er doen bovendien geruchten dat er een akkoord is om geen nieuwe vergunningen meer te leveren, bijvoorbeeld bij uitbreiding”, vervolgde Sintobin. En bepaalde vergunningen zouden tot 2024 niet meer verlengd worden. Crevits erkende dat er nog berekeningen rond de PAS moeten uitgevoerd worden om tot een definitief kader te komen.

“Daarnaast blijft ook de moeilijke toegang tot landbouwgrond een grote barrière om te starten aan de boerenstiel, zei Sintobin nog, waarop Crevits antwoordde dat de Pachtwet zal hervormd worden om pacht aantrekkelijker te maken. Het Vlaams Belang is voorzichtig tevreden met die maatregel, maar dringt aan op concrete acties. “Minister Crevits belooft nu in de Vlaamse regering de belangen van de landbouwers te verdedigen en wij nemen haar daarvoor op haar woord”, besluit Sintobin. “We zullen hier het debat blijven over opvolgen en opkomen voor de toekomst van jonge landbouwers.”