Nieuws
vrijdag, 02 apr 2021

"Vlaamse regering moet subsidiemisbruik stoppen"

Volgens het Vlaams Belang moet de Vlaamse Regering initiatieven nemen na het misbruik van Vlaamse subsidies ter waarde van naar schatting een forse 1 miljoen euro. Deze miljoenenfraude door Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) via haar gesubsidieerde vzw is een schrijnend schandaal. “De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en El Kaouakibi uit de partij zetten en het liefst uit het parlement en er moet nu een einde komen aan deze subsidiezwendel”, aldus Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang). Hij stelde er een actuele vraag over in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aan minister-president Jan Jambon (N-VA).

Het onderzoek rond vermeend subsidiegebruik door El Kaouakibi (Open Vld) brengt steeds meer frauduleuze elementen aan het licht. Vele onregelmatigheden en mogelijke fraude zouden hebben plaatsgevonden in het Antwerpse. Het rapport van de voorlopige bewindvoerster stelt: “Het is niet met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid.” Ook in Brussel was ze actief met haar netwerk en gesubsidieerde projecten. Volgens de bewindvoerster is er - minstens - 450.000 euro belastinggeld doorgesluisd naar privéondernemingen. Een concreet totaalbedrag is nog niet bekend, want de boekhouding van voor 2018 is ‘verdwenen’. 

Het Vlaams Belang wil nu dat er duidelijkheid komt in de zaak. Brusselmans vroeg daarom aan Jambon hoeveel geld er werd gegeven aan de vzw's van El Kaouakibi. Hij antwoordde dat er in totaal 850.000 euro subsidies ging naar de vier vzw’s van de liberale, verdeeld tussen 2012 en vorig jaar. Hij liet ook weten dat de Vlaamse overheid de opdracht gaf aan de Inspectie van Financiën om te kijken of de subsidies correct zijn aangewend en dus degelijk naar de verschillende vzw’s zijn gegaan.

De subsidiezwendel onder het mom van integratie en inclusie moet eindelijk stoppen

“Ik vroeg vervolgens of de regering al die centen zal terugvorderen met terugwerkende kracht”, aldus Brusselmans. Jambon antwoordde dat als de Inspectie aantoont dat de subsidiegelden verkeerd aangewend zijn, ze zullen worden teruggevorderd. “Maar hij liet ook weten dat fraude met facturen door die inspecteurs moeilijk te achterhalen is”, vervolgt Brusselmans. Volgens het Vlaams Belang zijn echter degenen die subsidies geven, zoals deze Vlaamse Regering, even schuldig als degenen die misbruik maken van dat subsidiesysteem. “El Kaouakibi is slechts een pion in een systeem van politieke marketing en profitariaat.

“Welke initiatieven neemt deze Vlaamse Regering om zulke schandalen te vermijden in de toekomst?”, besloot Brusselmans ten aanzien van Jambon. Want als wij wekelijks vragen opstellen over deze subsidiezwendel, weigert u systematisch om dat te onderzoeken. Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid neemt!”