Nieuws
maandag, 29 mrt 2021

“Vlaamse regering moet veilig en toegankelijk systeem ondertekenen blinden en slechtzienden garanderen”

Het Vlaams Belang betreurt dat blinden en slechtzienden contracten en documenten niet op een veilige noch toegankelijke manier kunnen ondertekenen. “In het huidige tijdperk waarin met digitalisering haast alles mogelijk is, is het onaanvaardbaar dat een blinde of slechtziende een begeleider nodig heeft om een rechtsgeldige handtekening te plaatsen, enkel en alleen omdat de betrokkene een visuele handicap heeft”, zo zei Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Hij stelde over deze problematiek een parlementaire vraag aan minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).

Het ondertekenen van contracten en documenten is mogelijk met een stempel, met de hand op een gemarkeerde plaats, met de elektronische ID-kaartlezer of met een geplakte afbeelding van de handtekening. Voor blinden en slechtzienden zijn deze handelingen niet vanzelfsprekend en vaak is de plaats voor de handtekening onduidelijk gemarkeerd. Deze doelgroep kan via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) beroep doen op een financiële tussenkomst om hun computer, tablet of smartphone toegankelijk te maken via vergroting, spraak en braille.

Volgens het Vlaams Belang moet er een veilige en toegankelijke oplossing komen. “Er bestaat nu geen enkele procedure die mensen met een visuele handicap tegen misbruik bij ondertekening van documenten beschermt. Een begeleider kan liegen over de inhoud van een document of documenten kunnen afbeeldingen bevatten die niet in braille kunnen worden weergegeven”, reageert Sintobin. “Overigens is het onmogelijk voor blinde gebruikers om een pdf-document te ondertekenen met de elektronische ID-kaartlezer, omdat het raster dat met de muis moet worden getekend niet in braille wordt weergegeven.” Een blinde gebruiker kan dus niet controleren waar in het document zijn digitale handtekening terechtkomt.

“De Vlaamse regering moet het voortouw nemen in het ter beschikking stellen van een veilig systeem aan alle Vlaamse overheidsdiensten”

Uit bevraging blijkt dat bepaalde federale overheidsdiensten gebruikmaken van een website en applicatie om hun blinde of slechtziende personeelsleden digitaal te laten ondertekenen op een veilige manier. “Indien ook onze Vlaamse blinden en slechtzienden over dergelijke systeem kunnen beschikken, zou dat een grote stap vooruit zijn”, zei Sintobin. Minister Beke antwoordde dat ernaar wordt gestreefd om websites en applicaties toegankelijk te maken voor deze doelgroep. Het faciliteren van het veilig ondertekenen van documenten zou echter “overstijgen” wat men binnen het VAPH kan doen. 

“Bij het VAPH aanvaardt men een geldige ondertekening van een document als dat via mijnvaph.be aan ons bezorgd wordt. De gebruiker moet zich met zijn id-card identificeren om in te loggen bij mijnvaph.be. Ik kan mij enkel uitspreken over mijn eigen administraties. Dit werd bij mijn weten nog niet veralgemeend ingevoerd”, zei hij ook. Volgens het Vlaams Belang moet de Vlaamse regering echter het voortouw nemen om een systeem voor een veilige en toegankelijke ondertekening te voorzien. De minister beloofde om de dienst Diversiteit hierover te contacteren en om de mogelijkheden tot verdere optimalisatie voor toegankelijk ondertekenen te onderzoeken binnen zijn administraties.