Persberichten
dinsdag, 10 nov 2020

“Vlaamse Regering moet zich burgerlijke partij stellen in fraudedossier VRT”

Het Vlaams Belang is tevreden dat het parket stappen onderneemt in het fraudedossier rond de VRTmaar vindt dat nu ook de Vlaamse regering in actie moet schieten. “Wij eisen dat de Vlaamse regering zich namens de zes miljoen gedupeerde Vlamingen burgerlijke partij stelt”, zo vertelt Vlaams Parlementslid en lid van de mediacommissie Klaas Slootmans (Vlaams Belang).

Belangenvermenging, misbruik van overheidsmiddelen, inbreuken op de wet op de overheidsopdrachten en het mededingingsrecht, wetsomzeiling, aanwijzingen van corruptie, vriendjespolitiek, schimmige financiële constructies, een bijklussende regeringscommissaris als leverancier voor de VRT… De waslijst met bezwarende feiten die naar buiten kwamen na het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen over de VRT oogt allesbehalve fraai.

Slootmans: “De openbare omroep die moet informeren, inspireren en verbinden, inspireert vooral het eigenbelang van een aantal sleutelfiguren en TV-vedetten”

De VRT krijgt jaarlijks een kleine 300 miljoen euro belastinggeld. Het Rekenhof en het rapport van Audit Vlaanderen hebben duidelijk gemaakt dat daar bijzonder inadequaat en zelfs onwettig mee wordt omgesprongen aan de Reyerslaan. “Het Vlaams Belang eist dan ook naar aanleiding van het rapport en het parketonderzoek dat de Vlaamse regering zich burgerlijke partij stelt en dit namens de zes miljoen gedupeerde Vlamingen”, aldus nog Slootmans.

Slootmans stoort zich tevens aan de passieve houding van de Vlaamse regering. Die moet volgens hem alle juridische middelen uit de kast halen om de geleden schade te recupereren. “Wij eisen al vanaf dag één dat de Vlaamse regering klacht met burgerlijke partijstelling zou neerleggen bij de onderzoeksrechter”, deze weigerde daar echter op in te gaan. “Laat het onderzoek van het parket een rode vlag zijn die hen daar alsnog toe noopt. De Vlamingen hebben recht op een integere en betrouwbare omroep en dus ook op een Vlaamse regering die dat afdwingt”, aldus nog Slootmans.