Nieuws
vrijdag, 30 jun 2023

Vlaamse regering neemt geen initiatief om van 11 juli betaalde feestdag te maken

Foto: Vlaams Belang. Vlaamse regering neemt geen initiatief om van 11 juli betaalde feestdag te maken

Over minder dan twee weken is het weer 11 juli. Ook in 2023 zal die dag nog altijd geen betaalde feestdag voor alle Vlamingen zijn. “Daar is op federaal niveau nog geen enkel uitzicht op, omdat de Franstaligen het dossier blokkeren”, zegt fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “En de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) die kijkt ernaar als een konijn naar een lichtbak.”

Op 10 juli 1996 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed waarin een overleg gevraagd werd met de andere gemeenschapsregeringen over het toevoegen van de officiële feestdag van de gemeenschappen aan de lijst van de betaalde feestdagen. “Ondertussen zijn we 27 jaar verder”, aldus Janssens. “En er is nog geen enkel zicht op 11 juli als een betaalde feestdag.”

Het federaal regeerakkoord bepaalde dat de deelstaten de mogelijkheid zouden krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. “Dat bood weer een sprankeltje hoop”, gaat Janssens verder. “Maar Vivaldi zou Vivaldi niet zijn mocht ze zelfs dit eenvoudige dossier tot een goed einde hebben gebracht.” De Vlaamse regering drukte een jaar geleden al de wens uit voor een betaalde feestdag, maar de federale regering maakt de uitvoering daarvan afhankelijk van het akkoord van Wallonië. “Dat akkoord ontbreekt dus nog steeds. Er bestaat blijkbaar geen enkele interesse om de Waalse feestdag te vieren en daarom onthoudt men Vlaanderen ook maar die mogelijkheid.”

“Vlaanderen laat zich gijzelen door de Franstaligen”

“Het zou nochtans heel anders kunnen lopen”, merkt Janssens op. “De federale regering heeft de mogelijkheid tot asymmetrisch besturen in haar regeerakkoord opgenomen, dat wil zeggen dat ze het beleid kan afstemmen op de verschillende noden en wensen van de diverse deelstaten. Vanuit dat perspectief zou 11 juli een betaalde feestdag kunnen worden, zonder daarvoor op een Waalse goedkeuring te wachten.”

Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering het voorbije jaar niets ondernam met het oog op de realisatie van de betaalde Vlaamse feestdag. “Op deze manier laat Vlaanderen zich gijzelen door de Franstaligen. Jambon moet zijn coalitiepartners cd&v en Open Vld, die tevens deel uitmaken van de federale regering, aansporen om dit dossier op federaal niveau tot een goed einde te brengen”, besluit Janssens die minister-president Jambon over de kwestie ondervroeg. “En hij moet deze kwestie ook agenderen op het overlegcomité.”