Persberichten
maandag, 26 feb 2024

Vlaamse regering schendt Grondwet door aanwerving van buitenlanders

De Vlaamse overheid heeft zo’n 500 buitenlanders in dienst. Bijna een op vijf daarvan beschikt zelfs niet over een Europese nationaliteit. “Volstrekt ongrondwettelijk”, klinkt het bij Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans die de problematiek op de agenda plaatste in het Vlaams Parlement. “Elke sollicitant die niet wordt aangeworven ten voordele van een buitenlander, kan naar het Grondwettelijk Hof stappen om de aanwerving te vernietigen.”

Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat alleen Belgen ambtenaar mogen worden “behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld.” Nochtans beschikken 500 ambtenaren van de Vlaamse overheid niet over de Belgische nationaliteit. Van die 500 beschikken er 90 zelfs niet over de nationaliteit van een EU-land. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open Vld) op een vraag van Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het parlement individuele uitzonderingen toestaan. In een advies van de Raad van State over het Vlaams personeelsstatuut wordt die zienswijze ook onderschreven. “De wetgever kan niet op een algemene wijze afwijken van het beginsel dat de Belgische nationaliteit vereist is. De wetgever moet nauwkeurig aangeven voor welke bijzondere gevallen het voorrecht van de Belgen moet zwichten. Een wet, een decreet of een ordonnantie die in een uitzondering op de regel zou voorzien, zonder het geval nauwkeurig te omschrijven, is niet verenigbaar met de Grondwet.”

“Rutten begeeft zich op glad ijs”

Die juridische theorie botst frontaal met de praktijk. “Vlaanderen en onze lokale besturen blijven nog steeds buitenlanders in dienst nemen zonder dat daar een gemotiveerde uitzonderingsgrond voor bestaat, zoals de Grondwet voorschrijft”, reageert Slootmans. “Volgens Rutten is er echter geen vuiltje aan de lucht. Ik zie geen noodzaak dat het huidige beleid, dat ook door al mijn voorgangers al decennialang wordt gevoerd, te wijzigen.”

Het Vlaams Belang noemt de reactie van de minister ‘grotesk’. “Het enige wat wij vragen is dat de minister de Grondwet toepast en haar grondwettelijke eed honoreert”, aldus Slootmans. “Niet hoe wij dat willen, maar hoe de Raad van State dat oplegt. Wij worden door de Ruttens van deze wereld permanent om de oren geslagen dat wij zogezegd een gevaar zouden zijn voor de rechtstaat, terwijl zij zelf de fundamenten ervan bewust naast zich neerlegt.”

Volgens Slootmans begeven overheden die dit grondwetsartikel naast zich neerleggen zich op glad ijs. “Elke sollicitant die niet wordt aangeworven ten voordele van een buitenlander, kan naar het Grondwettelijk Hof stappen om de aanwerving te vernietigen.”