Persberichten
woensdag, 17 feb 2021

Vlaamse Regering spendeert meer dan 3,7 miljoen aan buitenlands onderzoek op minder dan 2 jaar

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse Regering enorm veel geld besteedt aan verschillende buitenlandse instellingen om haar beleidsdoelstellingen te staven. Uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) aan alle Vlaamse ministers blijkt dat sinds het begin van deze legislatuur al 3.078.629,76 euro werd uitgegeven aan onderzoeksopdrachten van buitenlandse instellingen. Met btw inbegrepen komt dit op bijna 3,7 miljoen euro. “De vraag is natuurlijk of al deze dure studies hun belastinggeld wel waard zijn en ook daadwerkelijk leiden tot nuttige beleidsaanbevelingen”, vraagt Slagmulder zich af.

De Vlaamse Regering maakt vaak gebruik van voorafgaande wetenschappelijke onderzoeken en studies om beleidsdoelstellingen concreet te kunnen uitvoeren. Normaliter worden die opdrachten toevertrouwd aan universiteiten en studie- en consultancybureaus in Vlaanderen. Nu heeft de Vlaamse Regering in minder dan twee jaar tijd opmerkelijk veel beroep gedaan op verschillende buitenlandse instellingen. Sinds juni 2019 werd maar liefst 3.078.629,76 euro uitgegeven aan onderzoeksopdrachten van buitenlandse instellingen. Inclusief btw komt men aan bijna 3,7 miljoen euro.

“Duur onderzoek moet ook kwalitatieve zichtbare resultaten hebben in het regeringsbeleid, dat is tot op heden niet het geval”

Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij de besteding van zoveel Vlaams belastinggeld aan buitenlandse studiebureaus. “Onze universiteiten of studiebureaus in Vlaanderen kunnen ook de nodige expertise en/of competentie hebben om onderzoeken te laten uitvoeren, maar daar werd amper beroep op gedaan”, reageert Slagmulder. “Bovendien is de efficiëntie van deze studies in het buitenland tot op heden nog niet aangetoond.”

De grootste vraag is natuurlijk of al deze dure studies ook daadwerkelijk leiden tot nuttige beleidsaanbevelingen. Tijdens deze legislatuur zijn immers nog studies en onderzoeken gepland. Deze worden via de procedure voor de aanbesteding van een overheidsopdracht toegekend. “Onze universiteiten en onderzoekscentra moeten meer betrokken worden om hier onderzoek te verwezenlijken dat een bijdrage levert aan het Vlaams regeringsbeleid”, meent Slagmulder.

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) kan op dit ogenblik echter niet meedelen of de geplande onderzoeken opnieuw naar buitenlandse instellingen zullen gaan.