Persberichten
donderdag, 14 mrt 2024

Vlaamse regering verdubbelt subsidiëring van verzet tegen eigen vergunningenbeleid

Milieuverenigingen die omgevingsvergunningen van de Vlaamse overheid aanvechten, zagen hun subsidies van diezelfde overheid op vier jaar tijd verdubbelen. Het aantal aangevochten beslissingen steeg in diezelfde periode ook drastisch. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “De Vlaamse regering subsidieert het verzet tegen haar eigen beleid en organiseert zo zelf de stilstand”, aldus Slagmulder. “Dit groenlinks juridisch activisme gijzelt niet alleen onze economie, maar heel de samenleving. Deze oversubsidiëring moet stopgezet worden.”

Milieuverenigingen die subsidies van de Vlaamse overheid ontvangen, dienden in 2023 drie vorderingen tot schorsing en dertien vorderingen tot vernietiging in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In totaal ging het om vijf verschillende milieuverenigingen die samen in 2023 bijna 4,5 miljoen euro aan subsidies ontvingen van de Vlaamse overheid. Het aantal subsidies voor milieuorganisaties die beslissingen van de overheid aanvechten verdubbelde op vier jaar tijd. Ook het aantal procedures nam in diezelfde periode ook drastisch toe. Ter vergelijking: in 2019 vroegen zes milieuverenigingen, die samen nog geen twee miljoen euro aan subsidies ontvingen, twee keer de schorsing en zeven keer de vernietiging van een beslissing van de Vlaamse overheid.

“Het gaat in veel van de gevallen om werken van algemeen belang die absoluut nodig zijn en door deze verzetsprocedures geblokkeerd geraken”, zegt Slagmulder. “In het Denderbekken gaat het bijvoorbeeld om werken die de steeds terugkerende overstromingen kunnen voorkomen en zo heel wat menselijke en financiële ellende kunnen vermijden.”

“Geen wonder dat er in het door de N-VA geleide Vlaanderen geen spade meer in de grond raakt” 

Dat de milieuverenigingen die verzet aantekenen tegen door de Vlaamse overheid verleende omgevingsvergunningen hun subsidies van diezelfde Vlaamse overheid aanzienlijk hebben zien toenemen, is opvallend. “De Vlaamse regering financiert hiermee zelf het verzet tegen haar eigen beleid”, aldus Slagmulder. “Geen wonder dat er in het door de N-VA geleide Vlaanderen geen spade meer in de grond raakt. Het signaal dat men hiermee geeft aan ondernemingen die smeken om rechtszekerheid is dat de huidige Vlaamse regering de rechtsonzekerheid zelf mee organiseert.”

In de nieuwe subsidieregeling voor omgevingsverenigingen heeft minister Demir intussen wel laten bepalen dat de subsidie die een vereniging in het kader van haar erkenning ontvangt niet kan worden aangewend voor juridische kosten, waaronder kosten voor advocaten en voor het aanspannen van procedures tegen het Vlaamse Gewest. “Het begint de minister dankzij de druk van het Vlaams Belang blijkbaar eindelijk te dagen dat de subsidiëring en procedureslagen van milieuverenigingen is doorgeslagen”, besluit Slagmulder. “Het gaat zelfs zover dat milieuverenigingen zoals Dryade intussen een verdienmodel gecreëerd hebben waarbij zij, onder de drogreden van natuurbescherming, op vraag van hun leden elke omgevingsvergunning aanvechten die hun particuliere ledenbelangen bedreigt. Nochtans heeft Demir dit met haar groene profilering en verzet tegen de landbouw mee aangestoken. Dit groenlinks juridisch activisme gijzelt niet alleen onze economie, maar heel onze samenleving. De oversubsidiëring moet dan ook stopgezet worden.”