Nieuws
maandag, 31 okt 2022

Vlaamse regering zadelt gezinnen op met duurdere kinderopvang

Vanaf januari zal door een indexatie de kinderopvangfactuur tot wel zestig euro per maand duurder worden. “De Vlaamse regering heeft het zo geregeld dat hun deel van de kosten niet zal toenemen”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “Hiermee stuurt ze de hogere factuur door naar de gezinnen, die zoals altijd het gelag mogen betalen.”

In Vlaanderen wordt de kostprijs van de kinderopvang door zowel de ouders als door de Vlaamse overheid gedragen. De Vlaamse regering indexeert elk jaar de tarieven die de ouders betalen. Vanaf januari zal zij echter een indexatie doorvoeren die bijna honderdduizend gezinnen zal treffen. Voor sommige gezinnen zal de opvangfactuur kunnen oplopen met wel zestig euro per maand. Opvallend genoeg zal het deel dat de Vlaamse overheid bijdraagt in de kostprijs van de kinderopvang niet worden geïndexeerd. Dat deel dient echter om de werkingskosten van de opvang te betalen, die ook voor de crèches en onthaalouders fors gestegen zijn.

Kinderopvang wordt alweer duurder: “De gezinnen betalen het gelag”

“Dit is een mooie regeling die de Vlaamse regering voor zichzelf gesloten heeft”, reageert Malfroot cynisch. “Terwijl iedereen al geconfronteerd wordt met hogere facturen voor energie en voeding, zadelt ze de gezinnen ook nog eens op met een duurdere opvangfactuur. In plaats van de gezinnen te sparen en een groter deel van de kosten op zich te nemen, heeft de regering het zo geregeld dat hun deel niet geïndexeerd wordt.”

Volgens het Vlaams Belang is dit indexeringsgegoochel typisch voor de Vlaamse regering. “De zaken die hun geld kosten zoals de Zorgbudgetten en het Groeipakket, indexeert ze niet, maar de kosten die voor de gezinnen zijn wel”, aldus Malfroot. “Dit is een eigen-volk-laatst-beleid. Of het nu gaat om de zorg voor onze ouderen of voor onze kinderen, het zijn jammer genoeg altijd de gezinnen die het gelag mogen betalen.”