Nieuws
dinsdag, 14 jun 2022

Vlaamse schuld nog groter dan gedacht

Volgens een artikel in Het Laatste Nieuws is de Vlaamse schuld dit jaar gegroeid met 5,6 miljard euro. “Dit bedrag klopt niet aangezien de Vlaamse regering ook nog een bijkomende lening gevraagd heeft van 1,089 miljard”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. “Indien de Vlaamse regering alle geplande uitgaven effectief uitvoert, dan zal de Vlaamse schuld in 2022 met maar liefst 6,7 miljard toenemen.”

In de nu voorliggende aanpassing van de begroting voor 2022 wordt er aan het Vlaams Parlement een bijkomende lening gevraagd van 1,089 miljard euro, bovenop de reeds verkregen machtiging om voor 5,6 miljard te lenen. Indien de Vlaamse Regering al de uitgaven doet die zij van plan is te doen, en daarvoor de toelating krijgt van het Vlaams Parlement, dan stijgt de Vlaamse schuld in 2022 met maar liefst 6,7 miljard euro. Nochtans stijgen door de inflatie, die we allemaal iedere dag ondervinden, ook de ontvangsten via taksen van de Vlaamse overheid met ruim 1,4 miljard.

Het Vlaams Belang noemt de oorzaak hiervan regelrechte spilzucht door de Vlaamse Regering. “Deze regering slaagt er, net zoals de Belgische, niet in om haar uitgaven onder controle te houden”, zegt Anke Van dermeersch. “Bij de aanpassing van de begroting wordt heel duidelijk dat zelfs met de extra inkomsten door de inflatie het de regering niet lukt om alle kosten te dekken.”

Volgens Van dermeersch heeft de Vlaamse regering bij de begrotingsopmaak voor 2021 in het najaar van 2020 onvoldoende rekening gehouden met de impact van coronacrisis. “De regering heeft in september 2020 een begroting ingediend voor 2021 alsof er niets aan de hand was met een tekort van 2,3 miljard, waar bovendien niet alle uitgaven in verrekend waren. Vooreerst waren er zelfs te weinig middelen voorzien voor de strijd tegen de coronacrisis, maar dit werd gelukkig na opmerkingen van het Vlaams Belang rechtgezet.”

“Het Vlaams Belang verzet zich tegen een verdere opbouw van de Vlaamse schuld”

“Dat de Vlaamse regering verrast werd door de impact van de coronacrisis is begrijpelijk. Wij hebben toen ook gesteld dat er kon geleend worden om de economie, en onze mensen, recht te houden”, aldus Van dermeersch. “Maar de Vlaamse Regering heeft de kosten van de coronacrisis niet alleen in schuld gestopt, maar ook verhaald op de Vlamingen door hogere lasten in te voeren en door het schrappen van fiscale uitgaven. Als het Vlaams Belang waren en zijn we van oordeel dat de Vlaamse regering haar nieuw beleid had moeten ‘on hold’ zetten, om alles te mobiliseren voor de strijd tegen de coronacrisis. Dat is niet gebeurd.”

Naast de toegenomen schulden zijn er een hele reeks uitgaven die de Vlaamse Regering uit de begroting houdt zoals de Oosterweelwerken en de kosten van het post-coronaherstelplan ‘Vlaamse Veerkracht’. “Uiteindelijk moeten al die schulden en tekorten die de Vlaamse regering opbouwt, betaald worden door ons allemaal”, besluit Van dermeersch. “Het Vlaams Belang zal zich daarom blijven verzetten tegen een verdere opbouw van de Vlaamse schuld.”