Nieuws
vrijdag, 24 mrt 2023

Vlaamse stem in federale ouderenadviesraad beschermen

De regering hervormt de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO), zodat niet langer natuurlijke personen, maar enkel (vertegenwoordigers van) organisaties er een zitje hebben. Het Vlaams Belang verzet zich tegen het voornemen om daarbij iedere organisatie in te delen in een taalgroep op basis van hun maatschappelijke zetel. “De hoofdzetel van de meeste organisaties ligt in Brussel, maar dat zegt niets over de taalgroep waartoe ze behoren”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “De organisaties moeten worden ingedeeld op basis van de regering die hen erkend heeft. We dienden met het oog hierop een amendement in.”

Sinds 2007 kan de federale adviesraad voor ouderen de regering adviseren over beleid dat te maken heeft met ouderen. Omdat regelmatig te veel leden afwezig waren door overlijden of ziekte, heeft deze raad zijn rol nooit echt kunnen opnemen. Om deze reden wil de federale regering nu dat enkel vertegenwoordigers van organisaties en geen natuurlijke personen meer zetelen in de raad. “Hierin kunnen we ons perfect vinden”, merkt Verreyt op. “Een goede werking van deze adviesraad kan de regering stimuleren om meer rekening te houden met de ouderen, en het Vlaams Belang is een grote voorstander van meer inspraak voor burgers.”

“De regering miskent de communautaire realiteit”

Maar met de indeling in de taalgroepen die momenteel op tafel ligt, kan het Vlaams Belang niet leven. “Hoe gaat deze regeling een evenredige vertegenwoordiging per taalgroep garanderen?”, vraagt Verreyt zich af. “Met de huidige regeling wordt de communautaire realiteit miskend.”

Voor de Vlaams-nationalistische partij moeten organisaties die door de Vlaamse regering erkend zijn, dus vallen onder de Nederlandse taalgroep. “Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand”, besluit Verreyt, “iets wat de andere partijen ontbeerden toen ze tegen ons amendement stemden of zich, zoals de N-VA, onthielden.”