Persberichten
maandag, 24 feb 2020

Vlaamse werklozen forser gesanctioneerd bij controles gezinstoestand

De RVA roept elk jaar een aantal werklozen op om de correctheid van hun gezinstoestand te controleren. 28 procent van de opgeroepenen reageert daar echter niet op. Dat percentage is in zowat elk gewest ongeveer even hoog. Het is daarom merkwaardig dat het aantal sanctioneringen in Vlaanderen dubbel zo hoog ligt als in Wallonië. In Vlaanderen loopt immers 38,7 procent van de opgeroepen voor verhoor een sanctionering op en 16,2 procent een verwittiging. Dat is in totaal meer dan de helft (54,9 procent). In Wallonië daarentegen krijgt slechts 19,2 procent een sanctie en 9 procent een verwittiging, in totaal dus maar 28,2 procent. Dat blijkt althans uit cijfers die senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Het Vlaams Belang roept nogmaals op tot een volledige splitsing van de arbeidsbevoegdheden.

Het merkwaardige daaraan is dat de materie rond arbeidscontrole en -sanctionering nog volledig tot de federale bevoegdheid behoort. Maar ondanks dat slaagt de federale administratie er kennelijk niet in om op dat vlak over de gewestgrenzen heen een eenvormig beleid rond werklozen te voeren, zo vindt het Vlaams Belang.

Regionalisering volledige bevoegdheden rond werklozen dringt zich op

Volgens D’haeseleer toont dit nog maar eens aan dat er in beide landsgedeelten een verschillende politieke cultuur heerst op het vlak van de aanpak van fraude en zijn het andermaal de Vlamingen die daarvan de dupe zijn.

Zulk een sanctioneringsbeleid met twee snelheden is hoe dan ook onaanvaardbaar,” stelt de senator. “Wanneer we vaststellen dat men er zelfs op het louter federale niveau niet in slaagt om voor alle landsgedeelten een gelijkvormig beleid te voeren, dan dringt zich daar maar één oplossing voor op en dat is de volledige splitsing van de werkloosheidsverzekering. Alleen op die manier is het mogelijk om de regio’s te responsabiliseren en verantwoordelijk te maken voor hun eigen beleidskeuzes. Als we dat niet doen, dan zullen de Vlamingen de Waalse factuur blijven betalen, maar dat is een onhoudbare situatie.”

Lees ook:

https://www.vlaamsbelang.org/wallonie-veel-lakser-in-werklozen-opvolgen/