Nieuws
woensdag, 20 jul 2022

In Vlaanderen dubbel zoveel controles op verkoop tabak

Op de 2.552 controles die in 2021 werden uitgevoerd op de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigenwerden 68 inbreuken vastgesteld. “Vlaanderen blijkt een betere leerling te zijn dan Wallonië”, zegt federaal Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) “Al ligt het aantal uitgevoerde controles in Vlaanderen veel hoger. De Vlaams Belang-fractie heeft hierover de cijfers opgevraagd bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “ Ook blijkt er een groot personeelstekort in Brussel.

Sinds november 2019 is het verboden om tabaksproducten te verkopen aan minderjarigen. “En dat is volkomen terecht”, aldus Creyelman. “De leeftijdsgrens steeg toen van 16 jaar naar 18 jaar, waarbij het verbod ook van toepassing werd op elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten.” De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid die moet toezien op het naleven van de regels, organiseerde in 2021 2.552 controles: 1747 (of 68.5 procent) in Vlaanderen, 683 (26.7 procent) in Wallonië en amper 122 of nog geen 5 procent in Brussel.

“In Vlaanderen wordt dus veel meer gecontroleerd dan in Wallonië of het Brussels Gewest”, stelt Creyelman vast. “Terwijl het aantal inbreuken op de wetgeving in Wallonië net hoger ligt dan in Vlaanderen. In Vlaanderen werd bij 2,46 procent van de controles een inbreuk vastgesteld, in Wallonië bij 3,66 procent van de controles.”

Uit het antwoord van de minister blijkt tevens dat het bijzonder lage aantal controles in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te maken heeft met een ernstig personeelsgebrek. “Er blijkt op het hele Brusselse grondgebied slechts één controleur actief te zijn, maar ook in de rest van Vlaanderen en in Wallonië zijn er minder controleurs dan voorzien in het personeelsplan”, stelt Creyelman tot slot vast. “Ik roep minister Vandenbroucke dan ook op om het personeelskader op te vullen om de strijd tegen de verkoop van tabak aan minderjarigen te blijven garanderen.”