Nieuws
donderdag, 27 apr 2023

Vlaanderen moet band met Frans-Vlaanderen versterken

Het Vlaams Belang wil dat Vlaanderen de banden met Frans-Vlaanderen aanhaalt om er de Vlaamse cultuur en het Nederlands te promoten. “Heel wat Frans-Vlamingen zijn trots op hun Vlaamse afkomst”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Ik denk dat de geschiedenis van Frans-Vlaanderen hier nog te weinig gekend is. Bovendien is kennis van het Nederlands voor de Fransen uitermate nuttig voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.”

In het Vlaams Parlement heeft het Vlaams Belang Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ondervraagd over de bescherming van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. De partij stelde Jambon vorig jaar ook al vragen over de status van het Nederlands als regionale taal in Frans- of Zuid-Vlaanderen, naar aanleiding van een omzendbrief in Frankrijk. Die brief benoemde de verschillende regionale talen, met als doel ze te beschermen en te onderwijzen. Het West-Vlaams stond daar ook in vermeld, maar het Standaardnederlands niet. Volgens Jambon zijn er het afgelopen jaar hieromtrent heel wat initiatieven genomen en zijn er verdere gesprekken gepland tussen de Vlaamse en Franse overheid.

“Heel wat Frans-Vlamingen in Frankrijk zijn vandaag nog heel trots op hun Vlaamse afkomst”

“Heel wat Frans-Vlamingen in Frankrijk zijn vandaag nog heel trots op hun Vlaamse afkomst”, zegt Slagmulder. “Er is niet alleen de taal, maar er is ook het rijke verenigingsleven in Frans-Vlaanderen, zoals het Comité Flamand de France, de Andries Steven Kring, enzovoort. Dat is op het vlak van erfgoed en cultuur bijzonder relevant voor Vlaanderen.”

Het Vlaams Belang pleit daarom voor een inventaris van de verschillende Frans-Vlaamse verenigingen en stelt voor om rechtstreeks met die verenigingen samen te werken. “Ik denk dat de geschiedenis van Frans-Vlaanderen hier nog te weinig gekend is”, aldus Slagmulder. “Wij steunen alle initiatieven die tot doel hebben die waardevolle kennis niet verloren te laten gaan. Bovendien is kennis van het Nederlands voor Frans-Vlamingen ook nuttig voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Het Vlaams Belang pleit er daarom voor dat de Nederlandse Taalunie initiatieven neemt om de taalkennis bij onze Frans-Vlaamse zuiderburen te versterken.”