Persberichten
dinsdag, 26 jan 2021

“Vlaanderen moet voortouw nemen bij Belgisch EU-voorzitterschap”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil in de aanloop naar het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bij de federale regering aandringen om daarover gesprekken op te starten. Deze moeten uitmonden in de modernisering van het Samenwerkingsakkoord van 1994 dat de intra-Belgische coördinatie regelt van het EU-beleid. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang). Het Vlaams Belang reageert positief op de intentieverklaring van de minister-president (die zei op de federale tafel te gaan kloppen), maar twijfelt aan de bereidwilligheid van de federale regering.

In 2024 zal België het voorzitterschap waarnemen van de Raad van de Europese Unie. Dat voorzitterschap roteert om de zes maanden tussen de 27 lidstaten en biedt aan de desbetreffende lidstaat de kans om de grote thema’s en onderwerpen die de Raad zal behandelen te beïnvloeden. Omwille van de federale staatsstructuur in België moeten de verschillende regeringen echter eerst gezamenlijk overeenkomen, alvorens men een bepaald standpunt in de EU kan innemen. Daarom werd in 1994 een Samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de federale regering en de deelstaten.

“Van de historische institutionele context waarbinnen het Samenwerkingsakkoord van 1994 werd afgesloten is vandaag niet langer sprake”, aldus Deckmyn, “zowel op Europees als intra-Belgisch vlak is de institutionele situatie danig veranderd waardoor een aanpassing van het akkoord zich al jaren opdringt.” Sinds 1994 hebben er verschillende staatshervormingen en Europese verdragswijzigingen plaatsgevonden. Het zwaartepunt is verder richting de deelstaten verschoven en de huidige Vlaamse regering bepleit daarom een grotere zichtbaarheid van Vlaanderen in Europa.

“Het wordt tijd dat de Vlaamse zichtbaarheid in Europa zich vertaalt in concrete acties”

“We zien dat Vlaanderen nog steeds niet gelijkwaardig wordt behandeld op het niveau van de Europese Unie. Onlangs nog werd de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de EU de toegang geweigerd tot een vergadering van de Europese Raad en begin vorig jaar zou Vlaamse afgevaardigden de toegang zijn geweigerd tot een vergadering over het Europees havenbeleid.”

Minister-president Jan Jambon (N-VA) belooft nu aan te dringen bij de premier om eindelijk werk te maken van de aanpassing van de huidige interfederale samenwerkingsstructuur. “Het is positief dat de minister-president zich bereid toont om een aanpassing aan te moedigen”, reageert Deckmyn, “maar het valt af te wachten of de huidige federale regering - die een heel belgicistische koers vaart - gehoor zal willen geven aan de oproep van Vlaanderen.”

In het verleden zijn pogingen om het Samenwerkingsakkoord te actualiseren steeds op niets uitgedraaid. Deckmyn besluit: "We stellen vast dat de N-VA er alvast niet in geslaagd is dit dossier ten gronde aan te pakken op het moment dat zij zowel in de Vlaamse als federale regering zat. Wellicht omwille van de belofte om communautaire dossiers gedurende de vorige legislatuur in de koelkast te steken.”