Nieuws
maandag, 07 feb 2022

“Vlaming anno 2022 niet verantwoordelijk voor moord op Lumumba”

De Congocommissie wil onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen van de commissie die in 2001 de moord op Patrice Lumumba onderzocht, zijn opgevolgd. “Het bespreken van deze aanbevelingen en de verdere uitwerking ervan zou voor een efficiëntere werking van de Congo-commissie moeten zorgen”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “Maar daar is men zeker niet in geslaagd. Net zoals in 2001 vlogen de verwijten heen en weer, en het werd een nutteloze poging het proces van destijds te herdoen.”

“De Belgische autoriteiten hebben in 1961 mee de omstandigheden gecreëerd waarin de Congolese eerste minister Patrice Lumumba fysiek kon worden uitgeschakeld”, aldus Ravyts. “Men wilde de Belgische economische en financiële belangen vrijwaren en er bestonden parallelle besluitvormingskanalen in militaire en politieke kringen en rond de toenmalige Koning Boudewijn. Vandaag moet de Bijzondere Congocommissie pleiten voor een totale transparantie met betrekking tot de archieven rond de transitie naar onafhankelijkheid. Maar dat betekent ook dat rapporten rond de wreedheden die de Belgische kolonialen te beurt zijn gevallen tijdens de zomer van 1960 meer in detail moeten worden geopenbaard.”

“Het commissie-onderzoek naar de moord op Lumumba toonde in 2001 vooral aan dat de Belgische regering de soevereiniteit van Congo niet heeft gerespecteerd”

Het Vlaams Belang stipt aan dat de Vlaming anno 2022 niet kan verantwoordelijk worden gesteld voor de machinaties rond het uitschakelen van Lumumba. “Het zijn de Belgische Staat en het koningshuis die publieke verontschuldigingen moet aanbieden aan de nabestaanden van Lumumba”, aldus nog Ravyts.

“We passen voor iedere vorm van financiële genoegdoening en kanten ons tegen de culpabilisering en hardnekkige racismebeschuldigingen die de huidige generaties van Vlamingen viseren, die nochtans niets met het koloniaal tijdperk te maken hebben”, vult Kamerlid Annick Ponthier aan. “Wat wel onomstotelijk vast staat is dat de Congolese elites en machthebbers na de onafhankelijkheid de Congolezen op sociaal-economisch vlak niet naar een hogere levensstandaard hebben geleid, integendeel. Dit terwijl er de voorbije 60 jaar wel bijzonder veel ontwikkelingssamenwerking en andere gelden van de Vlaamse belastingbetaler naar Congo zijn gevloeid.”