Nieuws
donderdag, 29 feb 2024

Vlaming ligt wakker van falend migratie- en koopkrachtbeleid

Uit een onderzoek van de VRT en de krant De Standaard blijkt dat migratie hét thema is waar de Vlaming wakker van ligt. Ook de dalende koopkracht is een grote bekommernis. “De systeempartijen weigeren de bezorgdheden van de Vlamingen serieus te nemen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Enkel het Vlaams Belang komt met oplossingen en durft de problemen te benoemen.”

De Stemming is een onderzoek dat sinds 2020 jaarlijks wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen. Er werd gepeild naar wat de Vlamingen het grootste probleem vinden. Maar liefst 22 procent vindt dat migratie, het hoogste cijfer sinds het onderzoek wordt uitgevoerd. 20 procent wijst naar de economie. “Dit zou niemand mogen verbazen”, zegt Van Grieken. “Het zijn de onderwerpen bij uitstek waar de systeempartijen het nalaten om beleid te voeren. De bezorgdheden van de Vlamingen worden systematisch genegeerd.”

“De bezorgdheden van de Vlamingen worden systematisch genegeerd”

“We hebben de afgelopen jaren de problemen enkel maar zien toenemen omwille van het falende beleid”, vervolgt Van Grieken. “De grenzen staan wagenwijd open, er is eenvoudigweg geen asiel- en migratiebeleid. Daarnaast zijn we collectief aan het verarmen door de stijgende inflatie.” Maar liefst 22 procent van de Vlamingen zegt het (heel) moeilijk te hebben om rond te komen met hun inkomen.

Het verbaast Van Grieken dan ook niet dat uit het onderzoek ‘politieke vertegenwoordiging’ naar voor komt als het derde grootste probleem. 14 procent duidt het aan als het grootste probleem in het land. “Het wijst op het groeiende ongenoegen in de politiek en is rechtstreeks verbonden met het falend beleid”, zegt de voorzitter. “Iedereen voelt dat er een democratisch deficit is in dit land. Het Vlaams Belang komt met oplossingen en vertolkt waar de Vlaming van wakker ligt, maar werd botweg aan de kant geschoven door de systeempartijen. Dat gaan we veranderen over enkele maanden. Met een massale stem op het Vlaams Belang doen we die systeempartijen luisteren en geven we de Vlamingen eindelijk het beleid waar ze al jaren om vragen, maar nooit hebben gekregen.”