Persberichten
dinsdag, 20 jul 2021

Vlamingen uitgesloten van diplomatiek examen

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat het diplomatiek examen 2020/2021 enkel voorbehouden werd aan Franstaligen. “De reden van de uitsluiting van Nederlandstaligen zou liggen in een niet in evenwicht verkerende balans tussen de taalgroepen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Het is echter volstrekt incorrect om deze paritaire verhoudingen na te streven. Ten eerste is dat niet in verhouding met het grotere aandeel Vlamingen in dit land en ten tweede moet iedereen een gelijke kans krijgen.”

Uit cijfers die Samyn opvroeg bij minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) blijkt dat de buitenlandse en consulaire loopbaan, zoals dat heet, op 1 juli 2021 275 Franstalige medewerkers telde en 329 Nederlandstalige. “Een meerderheid Nederlandstaligen, maar lang niet de 60 procent die onze taalgroep uitmaakt in dit land qua aandeel”, aldus Samyn.

“Er zijn niet te veel Vlamingen onder de buitenlandse en consulaire medewerkers, maar juist te weinig”

Het Vlaams Belang wil dan ook de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken gewijzigd zien. “De paragraaf die bepaalt dat de betrekkingen die voor de gezamenlijke buitenlandse diensten aangewezen zijn, op alle trappen van de hiërarchie, in gelijke mate verdeeld worden over de Nederlandse en Franse taalrollen, is achterhaald en bovendien fundamenteel oneerlijk”, aldus Samyn. “Met 40 procent van de bevolking hebben de Franstaligen dus recht op 50 procent van de medewerkers, anderzijds worden Vlamingen onrechtmatig uitgesloten.”

“Het uitsluiten van Vlaamse kandidaten voor het diplomatiek examen was dus bijzonder onrechtvaardig”, besluit Samyn. “En dit net zoals de redenering waarop die beslissing steunde. De balans is helemaal zoek. Niettegenstaande Wilmès in haar antwoord duidelijk maakte dat er geen initiatieven gepland staan om de wetgeving in die zin aan te passen, is dat net wat dringend moet gebeuren.”