Nieuws
woensdag, 18 aug 2021

“VlaReg moet screenen op islamfundamentalisme en specifiek traject aanmaken voor Afghanen”

Het Vlaams Belang waarschuwt ervoor dat nu de radicaal-islamitische Taliban heel Afghanistan heeft veroverd, er allicht een grote asielstroom op gang zal komen naar Vlaanderen. Als er echter opnieuw op grootschalige basis Afghanen worden binnengelaten, zal men onvermijdelijk ook islamfundamentalisme importeren”, zo uit Vlaams Parlementslid Sam van Rooy zijn bezorgdheid. “Daarom roep ik de Vlaamse Regering op om gericht te screenen op moslimfundamentalisten en Taliban-aanhangers en om de integratievoorwaarden te verstrengen. De partij hamert er verder opnieuw op dat Vlaanderen al meer dan genoeg asielzoekers kreeg te slikken en wijst op de noodzaak van opvang in eigen regio.

De Taliban - de islamitische terreurbeweging die in 1994 is ontstaan in Afghanistan en Pakistan - heeft opnieuw de macht gegrepen in Afghanistan. Dit zal zorgen voor een grote en ongecontroleerde migratiegolf naar landen met een opengrenzenbeleid zoals België. Maar met de grote groep Afghanen zullen ook jihadisten en moslimfundamentalisten Vlaanderen willen binnenkomen, met alle gevolgen van dien, zo klinkt het bij het Vlaams Belang.

“Het gros van de moslim Afghanen koestert gelijkaardige radicaal-islamitische ideeën als de Taliban”

Het Vlaams Belang blijft erbij dat het federale niveau de grenzen moet beveiligen tegen een nieuwe asielstroom, maar dringt er eveneens bij de Vlaamse regering op aan om rekening te houden met het omgekeerde scenario en dus een grote nieuwe asielstroom vanuit Afghanistan. In dat geval moet minister Somers gericht screenen op Afghaanse islamfundamentalisten en Taliban-aanhangers”, aldus Van Rooy. Ook moet hij de integratievoorwaarden verstrengen: specifiek voor Afghanen moet een apart traject in het leven worden geroepen dat expliciet inspeelt op een mogelijke sharia- en Taliban-verheerlijking. Door de open grenzen kwamen jihadisten en moslims met IS-opvattingen uit Syrië gemakkelijk dit land binnen. Met de machtsgreep van de Taliban en de islamitische asielstroom vanuit Afghanistan mag niet dezelfde fout worden gemaakt. De moslimfundamentalisten en Taliban-aanhangers moeten eruit worden gehaald, óók bij de duizenden in Vlaanderen reeds aanwezige Afghanen.

Onderzoek van Pew Research Center wijst immers uit dat maar liefst 99 procent van de Afghaanse moslims de sharia aanhangt en dat niet minder dan 79 procent de doodstraf wil voor wie de islam verlaat. 85 procent is voor steniging bij overspel en 39 procent is voor zelfmoordaanslagen. Als zo'n grote meerderheid van de Afghaanse moslims sharia-opvattingen koestert over vrouwen, niet-moslims, afvalligen, vrije meningsuiting, democratie en homoseksuelen, dan is het evident dat ook zulke moslimfundamentalisten zich in de asielstroom zullen bevinden”, stelt van Rooy. En gelooft men echt, zoals toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), dat flutmaatregeltjes zoals een nieuwkomersverklaring en een cursus 'Omgaan met vrouwen' dan soelaas zullen kunnen bieden?”

Het Vlaams Belang hamerde er eerder op federaal niveau al op dat er maximaal moet ingezet worden op opvang in eigen regio en dat dit land al genoeg deed inzake opvang van asielzoekers.