Nieuws
maandag, 17 okt 2022

“Voedselbanken moeten zonder getalm geholpen worden”

Het Vlaams Belang vraagt vanwege de federale overheid meer ingrijpende maatregelen tegen armoede, zeker wat de voedselbanken betreft. “Vandaag, 17 oktober, is het Wereldarmoededag. Maar niet enkel vandaag moet er aandacht naar armoede gaan”, zegt volksvertegenwoordiger Ellen Samyn. “Voedselbanken, die een uitzondering zouden moeten zijn, zijn voor veel mensen ondertussen een bittere noodzaak geworden. Zelfs tweeverdieners dienen zich daar al noodgedwongen naartoe te begeven.”

De Federatie van Voedselbanken trekt opnieuw aan de alarmbel. “Vorig jaar waren reeds meer dan 177.000 mensen per maand afhankelijk van de voedselbanken, maar tussen januari en juni 2022 is dat aantal al gestegen tot 204.000 mensen per maand. Een stijging die zich nu helaas nog doorzet voor de komende wintermaanden. En uitgerekend nu kunnen de voedselbanken minder rekenen op schenkingen vanuit de voedingsindustrie”, aldus Samyn. “Vroeger was dat goed voor een derde van hun goederen, nu nog nauwelijks een vijfde. En door de hoge energie-, loon- en grondstofkosten, wordt er meer op specifieke vraag geproduceerd, zijn er minder overschotten en zijn de tekorten groot.”

“Sinds de coronacrisis zijn de voedselbanken gedwongen om meer voedsel aan te kopen”, merkt Samyn op. “Structureel is dit niet houdbaar. De suggestie van de federatie van Voedselbanken, die bijkomende fiscale voordelen vragen om voedingsbedrijven en retailers aan te moedigen meer voedsel te doneren, is dan ook niet meer dan billijk.”

“Ik zal minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) hierover ondervragen”, besluit Samyn. “In een antwoord op mijn vorige vraag over de voedselbanken stelde ze 2,25 miljoen euro vrijgemaakt te hebben voor de aankoop van extra levensmiddelen. Een som die evenwel pas beschikbaar zou zijn zodra de begrotingscontrole in het Parlement is goedgekeurd. Gezien de hoge nood mag volgens het Vlaams Belang niet zo lang worden gewacht.”