Nieuws
vrijdag, 14 apr 2023

“Voer de kernuitstap af en volg het voorbeeld van de buurlanden”

Foto: iStock. “Voer de kernuitstap af en volg het voorbeeld van de buurlanden”

Steeds meer landen investeren volop in kernenergie. Zeker nu nieuwe technologieën het toelaten om nog veel veiliger dan vroeger kernenergie te produceren en het afval op een hoogst veilige en goedkope manier kan worden opgeslagen. “België bezit een schat aan knowhow in de materie, maar we worden niet serieus gehouden omdat we nog steeds gebonden zijn aan de kernuitstap”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. De wet op de kernuitstap moet volledig van tafel worden geveegd zodat ook wij nieuwe kerncentrales kunnen bouwen.”

Terwijl Vivaldi naar een akkoord hengelt met Engie over de verlenging van onze jongste twee kerncentrales, wil de Franse regering de capaciteit van het bestaande nucleaire park nog opvoeren. Le Figaro berichtte deze week dat de Franse regering de elektriciteitsproductie van de huidige 56 kerncentrales naar omhoog wil. Het elektriciteitsbedrijf EDF en de Franse nucleaire toezichthouder ASN werden opgedragen om te onderzoeken of dat mogelijk is voor de centrales die werden gebouwd tussen 1979 en 2002. “Frankrijk ziet in dat ze enkel tegemoet kunnen komen aan de stijgende vraag naar emissievrije energie met kernenergie”, aldus Van Lommel.

“Er is nood aan bijkomende, emissievrije elektriciteitsproductiecapaciteit, de wet op de kernuitstap moet op de schop”

Ook in Duitsland is opnieuw een meerderheid gekant tegen het sluiten van de kerncentrales. Nederland plant dan weer twee nieuwe kerncentrales te bouwen, terwijl Groot-Brittannië nog massiever inzet op nieuwe nucleaire capaciteit. “Maar België staat erbij en kijkt ernaar en weigert zelfs als pionier in nucleaire technologie aan te sluiten bij de Europese alliantie die net meer wil inzetten op nucleaire productie”, gaat Van Lommel verder. “We worden nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de ondoordachte kernuitstap en zetten geen enkele stap om in de toekomst opnieuw te kunnen investeren in kernenergie. Zo is deze regering na bijna een jaar onderhandelen er nog steeds niet in geslaagd om een akkoord voor een verlenging van de twee jongste centrales te bekomen. En ondertussen tikt de klok en komt de deadline voor het bestellen van nieuwe splijtstof, nodig voor het in productie houden van Doel 4 en Tihange 3, alsmaar dichterbij. De kans dat er een doorstart mogelijk is van deze centrales in 2026 wordt daardoor kleiner.”

“Het uitblijven van een akkoord doet geen afbreuk aan de realiteit die we vandaag en morgen zullen ondergaan”, merkt het Kamerlid op. “De vraag naar elektriciteit zal blijven toenemen. En het is het al lang duidelijk dat we er met wind- en zonne-energie alleen niet gaan komen. Er is absoluut een noodzaak aan bijkomende, emissievrije elektriciteit.” In plaats van vervuilende gascentrales, pleit het Vlaams Belang al jaren voor de bouw van nieuwe, kleine, modulaire kerncentrales, de zogenaamde SMR’s. “Maar daarvoor moeten we eerst de wet op de kernuitstap volledig van tafel vegen en vooral alles faciliteren wat nodig is om het SCK in Mol haar onderzoekstraject naar nieuwe technologieën tot een goed einde te laten brengen”, besluit Van Lommel.