Nieuws
zaterdag, 30 mrt 2019

Volgelopen programmacongres: "We komen eraan”

“Laat
26 mei het moment zijn dat de Vlamingen hun toekomst in eigen handen nemen. Laat
26 mei de dag zijn waarop onze mensen opnieuw op de eerste plaats komen”. Zo
besloot Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken het programmacongres voor een
volgelopen ICC in Gent.  

Met meer dan 1.500 aanwezigen ademde
het congres de sfeer uit van de hoogdagen.  Thuisspeler Adeline Blancquaert illustreerde
de herwonnen moed. “Ze hebben ons proberen kleineren, ons met de grond gelijk
te maken en voor te stellen als een verloren stem. Maar niets is minder waar!
Het Vlaams Belang is terug.”

Aanstormend
Brussels talent Bob De Brabandere wees op de noodzaak van een sterke Vlaamse aanwezigheid
in onze hoofdstad. “Brussel ligt vandaag in Vlaanderen en zal daar na het einde
van België nog steeds liggen. Brussel en de Brusselaars hebben Vlaanderen
nodig.” De Brabandere benadrukte ook het sociale eisenpakket van de partij. “Net
zoals een ouder het welzijn van zijn kind op de eerste plaats zet, dient de
overheid dat de doen voor haar burgers. Dat heeft niets te maken met egoïsme
maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en
sociaalzekerheidsmodel”, klonk het.

Uiteraard werd ook dieper ingegaan op de klimaathysterie. Limburgs
kandidaat, Roosmarijn Beckers verwoordde het zo: “Onze kracht zit niet in
klimaatdefaitisme, maar in technologische innovatie. Daarom is het zo
belangrijk dat we investeren in ons onderwijs en onze leerlingen aanmoedigen om
op de schoolbanken te blijven zitten voor het klimaat! Minder protesteren, meer
studeren”, aldus Beckers.

Ouderdomsdeken en Europarlementslid Gerolf Annemans ging
dieper in op de ankerpunten van het Vlaams Belang: vrijheid en
onafhankelijkheid. Dat geldt zowel voor Europa als voor België. “Alleen Vlaamse
staatsvorming is een realistisch alternatief voor het onwerkbare België. Alleen
die uitweg kan er borg voor staan dat de Vlamingen als vrij volk hun plaats in
Europa en in de wereld kunnen innemen en het beleid krijgen waar ze voor
gekozen hebben.”

In zijn slotrede haalde partijvoorzitter Tom Van Grieken zwaar uit naar de N-VA en de V-dagen die de partijen in aanloop van de verkiezingen organiseert. “Die V staat niet voor Vlaanderen of vooruitgang, maar voor vergeet. Vergeet dat ze 5 jaar niets communautair gedaan hebben, vergeet dat ze sociaaleconomisch een ramp waren, vergeet dat het gat in de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro, vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden".

In zijn vurig slot enthousiasmeerde Van Grieken de militanten voor een laatste keer.  “We komen eraan. Sterker dan ooit. Gemotiveerder dan ooit. En gesterkt met de kracht van een overtuiging. Eerst onze mensen!”