Nieuws
vrijdag, 08 dec 2023

Volledig transparantie geneesmiddelenbeleid is een absolute noodzaak

Foto: iStock. Volledig transparantie geneesmiddelenbeleid is een absolute noodzaak

Het Vlaams Belang kan zich vinden in de oproep van Fairfarma aan de federale regering voor een eerlijker en transparanter geneesmiddelenbeleid op Europees niveau. “Ook wij hebben hier al meermaals om gevraagd bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Tevergeefs. En ik vrees dat we ook na deze oproep geen eerlijk of transparant beleid zullen mogen verwachten.”

Fairfarma, een initiatief van mutualiteiten, vakbonden en ngo’s, dringt bij Vandenbroucke in de eerste plaats aan op meer transparantie. “Het nog steeds ontbreken van een farmadeal staat dit in de weg. Nochtans stond dergelijke deal vermeld in het regeerakkoord”, aldus Sneppe. “En zonder die farmadeal kunnen de farmaceutische bedrijven om het even welke prijs vragen voor hun producten.” Daarnaast wordt de transparantie volgens het Kamerlid ook bemoeilijkt door allerhande geheime contracten. “Die contracten zijn weliswaar bedoeld als uitzondering, maar dat zijn ze vandaag allerminst. Ze worden te pas en vooral te onpas gebruikt.”

“In zijn Agustaverleden bewees Vandenbroucke al niet vies te zijn van gesjoemel”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat die prijszettingen transparant moeten zijn. “Vaak wordt aan onze universiteiten onderzoek of vooronderzoek gedaan, en kopen farmaproducenten die onderzoeken”, merkt Sneppe op. “Maar de bedrijven in kwestie nemen die onderzoekskosten wel mee in de prijszetting, waardoor de patiënt eigenlijk twee keer betaalt.” Het Kamerlid heeft niets tegen het maken van winst, maar het moet wel menselijk en redelijk blijven. En het moet vooral duidelijk zijn hoeveel medicijnen werkelijk gekost hebben.

Het Vlaams Belang eist een volledige transparantie in de kost van het productieproces, en een farmapact met heuse afspraken rond die transparantie en de prijszetting. En tenslotte eist de partij een doorlichting van alle diensten die met de farmabedrijven moeten onderhandelen, zoals de FOD Volksgezondheid en Sciensano. “Dat laatste is noodzakelijk om mogelijke belangenvermenging op te sporen en in de toekomst te vermijden”, besluit Sneppe. “We zitten tenslotte opgescheept met de niet-verkozen Frank Vandenboucke als bevoegde minister. Een socialist die in zijn Agustaverleden al bewezen heeft niet vies te zijn van gesjoemel, en die met zijn bijzonder heimelijk gedrag in de huidige Medistasoap het algemene vermoeden schept opnieuw niet zuiver op de graat te zijn.”